FANDOM


Obecně o asexualitě Editovat

FAQ

Co je to asexualita? Editovat

Stručně? Asexualita je sexuální orientace. Osoba, která je asexuální, nepociťuje k nikomu (ani k ničemu) sexuální přitažlivost. Pro více informací koukni do článku Asexualita a Sexuální přitažlivost.

Co způsobuje asexualitu? Proč se lidé stávají asexuály? Editovat

Asexualita je sexuální orientace jako každá jiná, nelze si ji vybrat. Pokud se člověk rozhodne pro sexuální abstinenci nebo celibát, nestává se z něj asexuál. Stejně tak pokud prožil psychické trauma nebo má zdravotní potíže, které k sexuální abstinenci vedly. (V obou případech však může v asexuální komunitě nalézt jistou oporu.)

O původu všech sexuálních orientací dodnes panují dohady, nejedná se však o volbu daných jedinců. Pro bližší pohled na tuto problematiku viz články Asexualita, Asexuální chování a Sexuální orientace.

Je asexualita jenom fáze? Jde z asexuality vyrůst? Editovat

Sexuální orientace není něco, z čeho můžeš vyrůst, co tě časem přejde nebo si to rozmyslíš. Pokud je někdo asexuál, tak jím zkrátka je. Není to nic špatného, nic za co by se měl stydět nebo se kvůli tomu přetvařovat. Poznat svou sexualitu však není vždy snadné, zvláště v době, kdy se o minoritních sexuálních orientacích dosud běžně neučí např. ve školách. Někteří jedinci se proto můžou třeba i několikrát chybně zařadit, než poznají, která orientace je skutečně vystihuje. S tím souvisí také sexuální fluidita. Jedná se však o vývoj daných jedinců, který nelze uměle urychlit nebo dokonce vynutit. Pamatuj, že nejdůležitější jsou vlastní pocity. Zařazování do kategorií by mělo být vždy až na druhém místě. Další informace můžeš najít v článcích Sexuální orientace a Sexuální fluidita.

Existuje léčba asexuality? Je asexualita nemoc? Editovat

Asexualita, stejně jako heterosexualita nebo třeba homosexualita, není nemoc. Proto ji také nelze léčit. Pokud se někdo chová asexuálně kvůli prožitému traumatu nebo nemoci, nejedná se o asexualitu. Avšak podobně jako např. v případě homosexuality, je i asexualita některými lidmi patologizována či znevažována. Sami asexuálové nebo lidé, kteří je znají, potom někdy nabývají dojmu, že se jedná o něco špatného a hledají, jak se toho zbavit. Důležité je si uvědomit, že naše sexualita – ať už jakákoliv – nás nedefinuje jako osoby. Zároveň je však naší součástí a každý by se měl naučit přijmout jak sám sebe, tak odlišnost ostatních. Pro více informací pokračuj na článek Léčba asexuality.

Je asexualita hřích? Editovat

Podle většiny náboženství asexualita teoreticky hříchem spíše není, než je. Záleží však na výkladu. Každé náboženství a vnímání věřících velmi podléhá názorům a výkladům jeho představitelů nebo vlastním postojům. Stává se proto, že se vyjadřují proti asexualitě podobně, jako třeba proti homosexualitě. Pro bližší informace viz kategorie Asexualita a náboženství.

Identita a komunita Editovat

Jak může někdo vědět, že je asexuál, když nezkusil sex / nebyl ve vztahu? Třeba jen zatím nepotkal “toho pravého“...? Editovat

Člověk si nemusí něco zažít, aby věděl, že se mu to nelíbí nebo o to nemá zájem. Většina lidí ví, že by se jim nelíbilo dostat pěstí do nosu, i když je třeba předtím nikdo nepraštil. Víte, že si nechcete obarvit vlasy nazeleno, i když jste si je tak nikdy dřív neobarvili a jiní lidé to s nadšením dělají...

Někteří lidé se snaží popírat existenci asexuality tvrzením, že dotyčný zatím zkrátka nepotkal “toho pravého“. Ale asexualita znamená nepociťování sexuální přitažlivosti. Stejně jako gaye nepřitahuje opačné pohlaví a heterosexuály pohlaví stejné. Řekli byste, že heterosexuál zkrátka dosud nepotkal “toho pravého“ stejného pohlaví? Nejspíš ne – a s asexuálem je to stejné. Navíc, někteří asexuálové si sex zkusili, popřípadě jsou třeba právě teď ve šťastném romantickém vztahu... Pro více informací koukni do článků Asexualita, Asexuální vztahy nebo Asexuálové a sex.

Je každý asexuál zároveň aromantik? Editovat

Ne. Aromantičnost je sice romantickou orientací primárně patřící k asexualitě, ale může se vyskytnout i u jiných sexuálních orientací. Stejně tak i mnoho asexuálů má jinou romantickou orientaci, která primárně náleží k jiným sexuálním orientacím (homo-, hetero-, bi-, pan-,... romantičnost atd.). Pokud chceš vědět víc, přečti si články Asexualita, Aromantičnost, Zkřížená orientace a Romantická orientace.

Je asexualita spektrum/zastřešující termín? Editovat

Není! Samotná asexuální orientace je jen jedna, jako třeba orientace heterosexuální. Asexuál zkrátka nepociťuje sexuální přitažlivost. Asexualita tedy není spektrum ani zastřešující termín, existuje však pojem Asexuální spektrum, který je komunitou používán jako souhrnné označení asexuálů i šedých sexuálů na základě jejich společných asexuálních zkušeností a problémů. Šedí sexuálové se často cítí jako asexuálové, vyjma specifických/ojedinělých případů, kdy se u nich projeví sexuální přitažlivost. Každý šedý sexuál má tedy vlastní sexuální orientaci podle preferovaného pohlaví (sexuálních) partnerů, která se však projevuje méně, než je obecně považováno za obvyklé. Někteří lidé také hovoří o asexualitě jako spektru ve smyslu odlišnosti jednotlivých asexuálů co se týče jejich sexuálního chování, názorů na sex atp. Více informací můžeš najít v kategorii Šedá oblast sexuality a v článcích Asexuální spektrum, Demisexualita (nejznámější forma šedé sexuality), Asexuální komunita či Sexuální orientace.

Jsou asexuálové heterosexuální? Jsou "straight" nebo "queer"? Editovat

Asexualita je sexuální orientace a proto asexuál nemůže být zároveň jiným *sexuálem. Za předpokladu, že straight je označením pro (heteroromantické) heterosexuály a pod pojmem queer se rozumí všechny ostatní minoritní orientace/gendery, platí, že asexuálové jsou queer. Jedná se však o pouhý popis stavu. Dotyčného to nezavazuje k jakékoliv participaci v LGBTA+ komunitách a nemusí se tak nikdy ani nikde prezentovat.

Mnozí asexuálové (zejména v mladším věku) o své sexualitě vůbec nepřemýšlejí. Vlivem nízkého povědomí o asexualitě a k obvykle heteronormativní výchově pak sami sebe zařazují spíše jako heterosexuály, aniž by se tak skutečně cítili. Podobně se homoromantičtí asexuálové mohou označit za homosexuály atd. Většinou toto zařazení opouští poté, co objeví asexualitu a často pak zůstávají v obou komunitách.

Někteří asexuálové označení queer odmítají, podobně jako spojování s ostatními LGBTA+ menšinami. Sami sebe pak často zařazují jako straight nebo stojící úplně mimo tyto kategorie. Jejich důvody mohou být různé, např.: obava, aby se nestali oběťmi podobné nesnášenlivosti, jako ostatní menšiny; vlastní nesnášenlivost vůči ostatním LGBTA+ minoritám; touha nevyčnívat, zapadat do majoritní společnosti; pocit nepřijetí ze strany ostatních LGBTA+ skupin atd. Pro více informací koukni na články LGBTA+, Queer, Acefobie, Internalizovaná afobie a Asexualita.

Proč se asexuálové zviditelňují jako LGBT+ menšiny? Co můžou mít za problémy? Editovat

Některým lidem vadí jakékoliv snahy LGBTA+ menšin o šíření povědomí mezi většinovou společností. Považují toto šíření povědomí, boj za rovnoprávnost nebo tzv. hrdost jednotlivců za něco špatného a zbytečného. Podobně připadá i některým členům ostatních sexuálních menšin, že asexuálové nesdílí jejich problémy a nemají tak v LGBT+ hnutí místo.

Tito lidé se mýlí! Asexuálové, stejně jako ostatní menšinoví *sexuálové, se snaží svou sexualitu zviditelňovat primárně proto, aby zamezili nesnášenlivosti z neznalosti, upozornily na problémy asexuálů a pomohli neheterosexuálním lidem se sebepoznáním. Osobní hrdost pak jedincům pomáhá vyrovnat se s netolerancí, s níž se v současnosti stále většina minorit potýká. Existuje mnoho problémů, které asexuálové s ostatními sexuálními menšinami sdílejí a vzájemná podpora, tolerance i viditelnost jsou důležité.

Asexuálové navíc tento boj často vedou na “dvou frontách“ (podobně jako např. bisexuálové), jelikož se s nepochopením a nepřijetím leckdy setkávají i u zbytku LGBTA+ komunity. Mnohdy se přitom jedná přímo o popírání samotné existence asexuality jako takové. Pokud chceš vědět víc, koukni do článků Acefobie, Afobie v LGBTA+ komunitě, Asexuální komunita, LGBTA+ a LGBTA+ hrdost.

Mají i asexuálové 'coming out'? Editovat

Samozřejmě, že mají. Každá sexuální/romantická orientace i genderová identita, která není straight/cisgender, ho má. A i když jsou allosexuálové, kterým taková představa připadá komická, prožíváme ho velmi vážně. Mnoho asexuálů se raději hlásí k romantické nebo trans části své identity, než aby ostatním museli vysvětlovat, že opravdu, ale opravdu jsou asexuální a opravdu, ale jako fakt je to časem nepřejde a opravdu je to skutečná orientace a nečekají jen na toho pravého atp. Jsou i asexuálové, kteří se přímo bojí odmítavých, ba až agresivních reakcí. I když jde možná u některých o iracionální obavy, mnoho asexuálů po celém světě se obává o své asexualitě lidem kolem sebe říkat a pokud tak učiní, je to pro ně velký krok. Jestli tě toto téma zajímá víc, koukni na Asexuální coming out.

Může být někdo asexuál, když si prožil znásilnění/má hormonální problémy/je psychicky nemocný/je handicepovaný/starý...? Editovat

Jistěže může. Tyhle věci přeci sexuální orientaci nemění, ačkoliv mohou v různé míře ovlivnit sexuální chování a zájmy. To však také neznamená, že všichni, kdo nemají zájem o sex nebo ho nejsou schopni, je asexuály. Každý zkrátka musí sám rozpoznat, jestli a případně ke komu je sexuálně přitahován - bez ohledu na to, zda chce nebo může na základě této přitažlivosti dále nějak jednat. Navíc, i ne-asexuální lidé, kteří se z nějakého důvodu sexuálním vztahům vyhýbají, mohou v asexuální komunitě najít podporu a ujištění, že sex není ničí povinností ani podmínkou šťastného života. Pro další informace můžeš kouknout na články Asexualita, Asexuální komunita a Asexuální chování.

Může být někdo asexuál, když se rád objímá/líbá/užívá si romantické večeře při svíčkách/čte zamilované knihy/sleduje erotické filmy/je shipper atd.? Editovat

Samozřejmě, že může. Pokud jde o objímání a podobné projevy náklonnosti, nejedná se přece o nic, co by bylo vyhrazeno jen pro partnerské či dokonce jen sexuální vztahy. Objímáme se i s přáteli nebo rodinou. Vždy záleží na kontextu a na pocitech, které daným gestem jedinec vyjadřuje. Pokud se ale snažíš zjistit, jestli je asexuál někdo jiný než ty - bude nejjednodušší se dotyčného prostě zeptat.

Pokud jde o druhou část otázky, odpověď je stejná: samozřejmě, že si asexuál může užívat zamilované i erotické příběhy a být shipperem[1]. Lidé si už po staletí užívají ve fikci věci, které by ve skutečnosti zažít nechtěli, nesměli nebo třeba ani nemohli. Existuje například spousta leseb, které mají rády příběhy s gay páry atd. atd. Stejně tak ale existují asexuálové, kteří tyto věci rádi nemají a i to je v pořádku. Pro více informací koukni do článku Asexuálové a sex.

Vztahy, partnerství a sex Editovat

Jaký je rozdíl mezi romantickou orientací a sexuální orientací? Editovat

Jak samy názvy napovídají, týká se romantická orientace především psychické (romantické) přitažlivosti, zatímco sexuální orientace je charakteristická hlavně sexuální přitažlivostí, tj. na fyzické úrovni. Samozřejmě, zejména pokud se u jedince obě shodují (obě jsou homo, hetero atd.), je obvyklé, že splývají v jednu a v běžném partnerském vztahu pak není snadné rozpoznat jejich hranici.

A jak se tedy liší romantická přitažlivost a sexuální přitažlivost? Editovat

Zjednodušeně řečeno, sexuální přitažlivost je všechno to, co bys jako allosexuál mohl cítit k člověku, kterého jsi zrovna potkal, k někomu, kdo by ti prostě připadal "sexy", touha po sexuálním styku s danou osobou, touha se jí intimně dotýkat a naopak touha, aby se i dotyčná osoba obdobně dotýkala tebe. Obvykle zahrnuje i pociťování sexuálního vzrušení už jen při pomyšlení na výše popsané nebo na danou osobu jako takovou atp. Zkrátka to, že v tobě určité fyzické proporce, znaky nebo chování člověka vyvolají touhu po (alespoň teoretickém) sexuálním kontaktu s dotyčným.

Romantická přitažlivost je pocit lásky či náklonnosti vůči někomu, který se liší od toho, co pociťuješ vůči přátelům, rodině nebo lidem, které obdivuješ. Může zahrnovat jedinečnou (někdy téměř neuvěřitelnou) euforii, pocity štěstí, když přemýšlíš o osobě, k níž tuto přitažlivost cítíš. Stejně jako naopak třeba silné pocity smutku a nepohodlí, pokud si delší dobu nejste nablízku atp. Pod romantickou orientaci spadají taková ta známá klišé o motýlech v břiše, rozechvělých srdcích nebo třeba „tání“ při interakci s dotyčným člověkem. Projevuje se často skoro až posedlostí druhou osobou a jejím štěstím, zasněnou myslí,... Ale zkušenosti se mohou lišit v závislosti na jednotlivci a intenzitě pouta.

Touhy po blízkosti partnera i ve fyzickém smyslu jsou při romantické přitažlivosti velmi běžné a v případě allosexuálů se přelévají právě do sexuální orientace a více či méně s ní splývají. To však není nezbytné a u romantických asexuálů k tomu z logiky věci nedochází. Za dobrý příklad lze uvést třeba líbání a objímání, v nichž pravděpodobně většina allosexuálů spatřuje jakési sexuální napětí, sexuální podtext nebo přímo předehru. Mnozí alloromantičtí asexuálové však naopak tyto činnosti provozují pro to, že jsou jim samy o sobě příjemné - o žádné "pokročení na další metu" nestojí ani je nevnímají jako předehru k "něčemu lepšímu".

Pro více informací můžeš kouknout na články Romantická orientace, Sexuální orientace, Romantická přitažlivost, Sexuální přitažlivost, Aromantické vztahy, Asexuální vztahy a Zkřížená orientace.

Jsou asexuálové schopní lásky? Editovat

Samozřejmě. Ať už přátelské, partnerské, rodičovské nebo jiné. Touha po sexu nebo její nepřítomnost schopnost lásky nijak nedeterminuje. To samozřejmě platí i o aromantických asexuálech. Pokud chceš vědět víc, přečti si článek Asexuální vztahy.

Mají asexuálové zájem o romantické vztahy? Editovat

Někteří ano a jiní ne. Aromantičnost je sice romantickou orientací primárně patřící k asexualitě, ale může se vyskytnout i u jiných sexualit. Stejně tak i mnoho asexuálů má romantickou orientaci, která primárně náleží k jiným sexualitám (homo-, hetero-, bi-, pan-, omni- romantičnost atd.). Každý asexuál má vlastní hranici toho, jaké intimnosti mu jsou příjemné a jaké již méně nebo vůbec. Pokud chceš vědět víc, přečti si článek Romantická orientace a Asexuální vztahy.

Může být asexuál ve vztahu se sexuálem? Editovat

Ano, může, pokud o to má zájem. V takovém vztahu je však od počátku důležitá upřímnost. Oba partneři by měli do vztahu vstupovat s plným povědomím o potřebách a omezeních intimního vyžití svého protějšku. Netajte partnerovi svou sexualitu a nepřetvařujte se – pokud to uděláte, nakonec bude ve vašem vztahu nejméně jeden z vás nešťastný. Žádný z partnerů přitom nemá povinnost dělat tomu druhému ústupky – vše nutně záleží na společné domluvě. Některé z těchto vztahů jsou naprosto asexuální, jindy může asexuální partner přistoupit na dohodnuté “kompromisy“ nebo partneři experimentují s jinými prvky intimity, než je samotný akt sexu, které by mohly potěšit obě strany. Ne každý je však pro takový vztah stavěný. Někteří romantičtí asexuálové se proto raději snaží vztahům s allosexuály vyhýbat a vice versa. Pro další informace viz článek Asexuální vztahy.

Můžou asexuálové založit rodinu? Uzavřít sňatek? A pořídit si děti? Editovat

Ano, mohou. V dnešní době již nic z toho nutně nevyžaduje participaci na sexuálních aktivitách. Existují adopce nebo umělá oplodnění a stále je ve hře i možnost sexu. Menšinová sexuální orientace rodiče / rodičů jako taková přitom psychický ani fyzický vývoj dítěte nijak neohrožuje. Pokud jde o zákonná omezení, heteroromantickým asexuálům v založení rodiny nic nebrání. Pro ostatní romantické orientace platí stejná práva nebo omezení, jako i pro zbylé LGBTA+ menšiny.

Mnozí asexuálové však o založení vlastní rodiny nemají zájem, na čemž není naprosto nic špatného. Je zcela v pořádku, když se jedinec rozhodne věnovat jiným zájmům, prioritám a cílům. Založení rodiny není univerzálním smyslem života a nikdo by do toho neměl nutit sebe, své děti ani ostatní.

Masturbují asexuálové? Editovat

Někteří ano a někteří ne. Zkrátka každý podle svých potřeb. Asexuálové jsou obvykle fyzicky naprosto v pořádku a jejich sexuální orgány tedy reagují na fyzickou stimulaci obdobně jako u allosexuálů. Důvody asexuálů k takovému počínání se však často liší od běžných důvodů allosexuálů a spouštěčem obvykle nejsou představy jiných osob. Pro více informací můžeš kouknout do článku Asexuálové a sex.

(Mnoho lidí považuje položení této otázky za bezmála nutný doplněk každého asexuálního coming outu. Ve skutečnosti je to však podobné, jako by se např. homosexuála v podobné situaci ptali na jeho sexuální praktiky... Tj. ve většině případů nevhodné. Velmi nevhodné.)

Mohou mít asexuálové sex? A co si o něm myslí? Editovat

Mohou, jako každý jiný, ale proč by to u všech všudy dělali? ;-) Asexuálové jsou po fyzické stránce obvykle schopni sexu, většinou však o něj nemají zájem. Přesto, stejně jako někteří gayové mají sex se ženami a lesby s muži, mohou se i asexuálové pro sex rozhodnout. Důvodů pro takové rozhodnutí existuje hned několik. Mohou svou asexualitu tajit nebo o ní ani nevědět a kvůli nastavení naší společnosti považovat sex za nutnost. Zejména někteří romantičtí asexuálové se uvolují k sexu, v rámci dohody se svými případnými allosexuálními partnery. Jiní ho provozují, protože chtějí počít dítě. Atd., atd. Samotný přístup jednotlivých asexuálů k sexu u sebe i u ostatních se může velmi lišit. Pro podrobnější informace nahlédni do článku Asexuálové a sex.

-----------------------------------------------------------------------------

  1. Ve fandomovém slangu je shipper osoba, která si užívá milostné anebo sexuálíí vztahy mezi postavami nějakého příběhu (konkrétními páry nebo jakékoliv variace) - bez nutnosti, aby takové vztahy v samotném příběhu skutečně existovaly (nejčastěji, ale ne vždy, se jedná o queer vztahy).
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.