FANDOM


Obecně o asexualitě Editovat

FAQ

Co je to asexualita? Editovat

Stručně? Asexualita je sexuální orientace. Osoba, která je asexuální, nepociťuje k nikomu (ani k ničemu) sexuální přitažlivost. Pro více informací koukni do článku Asexualita a Sexuální přitažlivost.

Co způsobuje asexualitu? Proč se lidé stávají asexuály? Editovat

Asexualita je sexuální orientace jako každá jiná, nelze si ji vybrat. Pokud se člověk rozhodne pro sexuální abstinenci nebo celibát, nestává se z něj asexuál. Stejně tak pokud prožil psychické trauma nebo má zdravotní potíže, které k sexuální abstinenci vedly.

O původu všech sexuálních orientací dodnes panují jisté dohady, nejedná se však o volbu daných jedinců. Pro bližší pohled na tuto problematiku viz články Asexualita, Asexuální chování a Sexuální orientace.

Je asexualita jenom fáze? Jde z asexuality vyrůst? Editovat

Sexuální orientace není něco, z čeho můžeš vyrůst, co tě časem přejde nebo si to rozmyslíš. Pokud je někdo asexuál, tak jím zkrátka je. Není to nic špatného, nic za co by se měl stydět nebo se kvůli tomu přetvařovat. Poznat svou sexualitu však není vždy snadné, zvláště v době, kdy se o minoritních sexuálních orientacích dosud běžně neučí např. ve školách. Někteří jedinci se proto můžou třeba i několikrát chybně zařadit, než poznají, která orientace je skutečně vystihuje. S tím souvisí také sexuální fluidita. Jedná se však o vývoj daných jedinců, který nelze uměle urychlit nebo dokonce vynutit. Pamatuj, že nejdůležitější jsou vlastní pocity. Zařazování do kategorií by mělo být vždy až na druhém místě. Další informace můžeš najít v článcích Sexuální orientace a Sexuální fluidita.

Existuje léčba asexuality? Je asexualita nemoc? Editovat

Asexualita, stejně jako heterosexualita nebo homosexualita, není nemoc. Proto ji také nelze léčit. Pokud se někdo chová asexuálně kvůli prožitému traumatu nebo nemoci, nejedná se o asexualitu. Avšak podobně jako např. v případě homosexuality, je i asexualita některými lidmi dehonestována. Sami asexuálové nebo lidé, kteří je znají, potom někdy nabývají dojmu, že se jedná o něco špatného a hledají, jak se toho zbavit. Důležité je si uvědomit, že naše sexualita – ať už jakákoliv – nás nedefinuje jako osoby. Zároveň je však naší součástí a každý by se měl naučit přijmout jak sám sebe, tak odlišnost ostatních. Pro více informací pokračuj na článek Léčba asexuality.

Je asexualita hřích? Editovat

Podle většiny náboženství asexualita hříchem není. Ale každé náboženství a vnímání věřících velmi podléhá názorům a výkladům jeho představitelů. Stává se proto, že někteří se vyjadřují proti asexualitě podobně, jako třeba proti homosexualitě. Pro bližší informace viz kategorie Asexualita podle náboženství.

Identita a komunita Editovat

Jak může někdo vědět, že je asexuál, když nezkusil sex / nebyl ve vztahu? Třeba jen zatím nepotkal “toho pravého“...? Editovat

Člověk si nemusí něco zažít, aby věděl, že se mu to nelíbí. Většina lidí ví, že by se jim nelíbilo dostat pěstí do nosu, i když je třeba předtím nikdo nepraštil. Víte, že si nechcete obarvit vlasy nazeleno, i když jste si je tak nikdy dřív neobarvili a jiní lidé to s nadšením dělají...

Někteří lidé se snaží popírat existenci asexuality tvrzením, že dotyčný zatím zkrátka nepotkal “toho pravého“. Ale asexualita znamená nepociťování sexuální přitažlivosti. Stejně jako gaye nepřitahuje opačné pohlaví a heterosexuály pohlaví stejné. Řekli byste, že heterosexuál zkrátka dosud nepotkal “toho pravého“ stejného pohlaví? Nejspíš ne – a s asexuálem je to stejné. Navíc, někteří asexuálové si sex zkusili, popřípadě jsou třeba právě teď ve šťastném romantickém vztahu... Pro více informací koukni do článků Asexualita, Asexuální vztahy a do kategorie  Asexuálové a sex.

Je každý asexuál zároveň aromantik? Editovat

Ne. Aromantičnost je sice romantickou orientací primárně patřící k asexualitě, ale může se vyskytnout i u jiných sexualit. Stejně tak i mnoho asexuálů má romantickou orientaci, která primárně náleží k jiným sexualitám (homo-, hetero-, bi-, pan-, omni- romantičnost atd.). Pokud chceš vědět víc, přečti si články Asexualita, Aromantičnost a Romantická orientace.

Je asexualita spektrum / zastřešující termín? Editovat

Není! Samotná asexuální orientace je jen jedna, jako třeba orientace heterosexuální. Asexuál zkrátka nepociťuje sexuální přitažlivost. Asexualita není spektrum ani zastřešující termín, existuje však pojem Asexuální spektrum, který je komunitou používán jako souhrnné označení asexuálů i šedých sexuálů na základě jejich společných asexuálních zkušeností a problémů. Šedí sexuálové se obvykle cítí jako asexuálové, vyjma specifických případů, kdy se u nich projeví sexuální přitažlivost. Každý šedý sexuál má tedy vlastní sexuální orientaci podle preferovaného pohlaví (sexuálních) partnerů, která se však projevuje jen výjimečně. Více informací můžeš najít v kategorii Šedá oblast sexuality a v článcích Asexuální spektrum, Demisexualita (nejznámější forma šedé sexuality), Asexuální komunita či Sexuální orientace.

Jsou asexuálové heterosexuální? Jsou "straight" nebo "queer"? Editovat

Asexualita je sexuální orientace a proto asexuál nemůže být zároveň jiným sexuálem. Za předpokladu, že straight je označením pro cisgender heterosexuály a pod pojmem qeer se rozumí všechny ostatní minoritní sexuality / gendery, platí, že asexuálové jsou queer. Jedná se však o pouhý popis stavu. Dotyčného to nezavazuje k jakékoliv participaci v LGBTA+ komunitách a nemusí se tak nikdy ani nikde prezentovat.

Mnozí asexuálové (zejména v mladším věku) o své sexualitě vůbec nepřemýšlejí. Vlivem nízkého povědomí o asexualitě a k heteronormativní výchově pak sami sebe zařazují jako heterosexuály, aniž by se tak skutečně cítili. Podobně se homoromantičtí asexuálové mohou označit za homosexuály atd. Většinou toto zařazení opouští poté, co objeví asexualitu.

Někteří asexuálové označení queer odmítají, podobně jako spojování s ostatními LGBTA+ menšinami. Sami sebe pak často zařazují jako straight. Jejich důvody mohou být různé, např.: obava, aby se nestali oběťmi podobné nesnášenlivosti, jako ostatní menšiny; vlastní nesnášenlivost vůči ostatním LGBTA+ minoritám; touha nevyčnívat, zapadat do majoritní společnosti; pocit nepřijetí ze strany ostatních LGBTA+ minorit atd. Pro více informací koukni na články LGBTA+, Acefobie a Asexualita.

Proč se asexuálové zviditelňují jako LGBT+ menšiny? Co můžou mít za problémy? Editovat

Některým lidem vadí jakékoliv snahy LGBTA+ menšin o šíření povědomí mezi většinovou společností. Považují toto šíření povědomí, boj za rovnoprávnost nebo tzv. hrdost jednotlivců za něco špatného a zbytečného. Podobně připadá i některým členům ostatních sexuálních menšin, že asexuálové nesdílí jejich problémy a nemají tak v LGBT+ hnutí místo.

Tito lidé se mýlí! Asexuálové, stejně jako ostatní menšinoví sexuálové, se snaží svou sexualitu zviditelňovat primárně proto, aby zamezili nesnášenlivosti z neznalosti a pomohli neheterosexuálním lidem se sebepoznáním. Osobní hrdost pak jedincům pomáhá vyrovnat se s netolerancí, s níž se v současnosti stále většina minorit potýká. Existuje mnoho problémů, které asexuálové s ostatními sexuálními menšinami sdílejí a vzájemná podpora tolerance i viditelnosti je důležitá. Asexuálové navíc tento boj často vedou na “dvou frontách“, jelikož se s nepochopením a nepřijetím leckdy setkávají i u zbytku LGBTA+ komunity. Mnohdy se přitom jedná přímo o popírání samotné existence asexuality jako takové. Pokud chceš vědět víc, koukni do článků Acefobie, Asexuální komunita, LGBTA+ a LGBTA+ hrdost.

Vztahy, partnerství a sex Editovat

Jsou asexuálové schopní lásky? Editovat

Samozřejmě. Ať už přátelské, partnerské, rodičovské nebo jiné. Touha po sexu nebo její nepřítomnost schopnost lásky nijak nedeterminuje. Pokud chceš vědět víc, přečti si článek Asexuální vztahy.

Mají asexuálové zájem o romantické vztahy? Editovat

Někteří ano a jiní ne. Aromantičnost je sice romantickou orientací primárně patřící k asexualitě, ale může se vyskytnout i u jiných sexualit. Stejně tak i mnoho asexuálů má romantickou orientaci, která primárně náleží k jiným sexualitám (homo-, hetero-, bi-, pan-, omni- romantičnost atd.). Každý asexuál má vlastní hranici toho, jaké intimnosti mu jsou příjemné a jaké již méně nebo vůbec. Pokud chceš vědět víc, přečti si článek Romantická orientace.

Může být asexuál ve vztahu se sexuálem? Editovat

Ano, může. V takovém vztahu je však od počátku důležitá upřímnost. Oba partneři by měli do vztahu vstupovat s plným povědomím o potřebách a omezeních intimního vyžití svého protějšku. Netajte partnerovi svou sexualitu a nepřetvařujte se – pokud to uděláte, nakonec bude ve vašem vztahu nejméně jeden z vás nešťastný. Žádný z partnerů přitom nemá povinnost dělat tomu druhému ústupky – vše nutně záleží na společné domluvě. Některé z těchto vztahů jsou naprosto asexuální, jindy může asexuální partner přistoupit na dohodnuté “kompromisy“ nebo partneři experimentují s jinými prvky intimity, než je samotný akt sexu, které by mohly potěšit obě strany. Ne každý je však pro takový vztah stavěný. Někteří romantičtí asexuálové se proto raději snaží vztahům se sexuály vyhýbat a vice versa. Pro další informace viz článek Asexuální vztahy.

Můžou asexuálové založit rodinu? Uzavřít sňatek? A pořídit si děti? Editovat

Ano, mohou. V dnešní době již nic z toho nutně nevyžaduje participaci na sexuálních aktivitách. Existují adopce nebo umělá oplodnění a stále je ve hře i možnost sexu. Menšinová sexuální orientace rodiče / rodičů jako taková přitom psychický ani fyzický vývoj dítěte nijak neohrožuje. Pokud jde o zákonná omezení, heteroromantickým asexuálům v založení rodiny nic nebrání. Pro ostatní romantické orientace platí stejná práva nebo omezení, jako i pro zbylé LGBTA+ menšiny. Mnozí asexuálové však o založení vlastní rodiny nemají zájem, na čemž není naprosto nic špatného. Je zcela v pořádku, když se jedinec rozhodne věnovat jiným zájmům, prioritám a cílům. Založení rodiny není univerzálním smyslem života a nikdo by do toho neměl nutit sebe, své děti ani ostatní.

Masturbují asexuálové? Editovat

Někteří ano a někteří ne. Zkrátka každý podle svých potřeb. Asexuálové jsou obvykle fyzicky naprosto v pořádku a jejich sexuální orgány tedy reagují na fyzickou stimulaci podobně jako u sexuálů. Kdyby tomu tak nebylo, mohlo by se místo asexuality snadno jednat o frigiditu, impotenci nebo hormonální problémy. (I asexuál však může být např. impotentní, stejně jako impotentní lidé rozhodně nebývají vždy asexuály.) Důvody asexuálů k takovému počínání se však liší od běžných důvodů sexuálů a spouštěčem obvykle nejsou představy jiných osob. Pro více informací můžeš kouknout do článku Masturbace.

PS: Mnoho lidí považuje položení této otázky za bezmála nutný doplněk každého asexuálního coming outu. Ve skutečnosti je to však podobné, jako by se např. homosexuála v podobné situaci ptali na jeho sexuální praktiky... Tj. ve většině případů nevhodné. Velmi nevhodné.

Mohou mít asexuálové sex? A co si o něm myslí? Editovat

Mohou, jako každý jiný, ale proč by to u všech všudy dělali? ;-) Asexuálové jsou po fyzické stránce obvykle schopni sexu, většinou však o něj nemají zájem. Přesto, stejně jako někteří gayové mají sex s ženami a lesby s muži, mohou se i asexuálové pro sex rozhodnout. Důvodů pro takové rozhodnutí existuje hned několik. Mohou svou asexualitu tajit nebo o ní ani nevědět a kvůli nastavení naší společnosti považovat sex za nutnost. Zejména někteří romantičtí asexuálové se uvolují k sexu, v rámci dohody se svými případnými sexuálními partnery. Jiní ho provozují, protože chtějí počít dítě. Atd., atd. Samotný přístup jednotlivých asexuálů k sexu u sebe i u ostatních se může velmi lišit. Pro podrobnější informace nahlédni do kategorie Asexuálové a sex.