FANDOM


Vlajka asexuálů

Vlajku asexuálů tvoří 4 horizontální pruhy - černý (asexualita), šedý (šedá oblast sexuality), bílý (sexualita) a fialový (komunita).

Vlajka asexuálů, známá také jako Vlajka asexuální hrdosti (anglicky: Asexual flag / asexual pride flag), je symbolem asexuálů, asexuální komunity a asexuální hrdosti. Podobně, jako kterákoliv jiná vlajka, tedy symbolizuje danou instituci, čili skupinu k sobě nějakým způsobem náležících lidí[1]. Výsledný vzhled byl zvolen veřejným hlasováním roku 2010 a autorem jejího návrhu je uživatel AVENu standup[2].

Účelem vlajky je její jednoznačná a celosvětová rozpoznatelnost uvnitř i vně komunity, zejména při využití na veřejných akcích. Podobně jako vlajky ostatních LGBTA+ minorit slouží ke zvýšení viditelnosti asexuality, resp. usnadnění šíření povědomí o této často nepochopené nebo opomíjené sexuální orientaci.

Symbolika vlajky Editovat

Vlajku tvoří čtyři vodorovné pruhy stejné šířky, podobně jako u většiny ostatních LGBTA+ vlajek. Nahoře je černý pruh, pod ním šedý, dále bílý a dole pruh fialový. Jednotlivé barvy mají svůj symbolický význam, který je následující[3]:

 • černá barva symbolizuje asexualitu, resp. asexuály bez ohledu na jejich (a)romantickou orientaci. Vychází z teze, že černá znamená absenci barvy, podobně jako asexualita znamená absenci sexuality.
 • šedá barva zastupuje šedou oblast mezi sexualitou a asexualitou, resp. všechny typy šedých sexuálů. Důvodem výběru barvy je jednoduše to, že se odráží přímo v názvu dané oblasti. Zároveň se jedná o barevný ekvivalent - oblast mezi bílou (sexualitou) a černou (asexualitou).
 • bílá barva značí sexualitu jako takovou, resp. allosexuály. Barva byla zvolena jako protiklad asexuální černé, obě také vychází z podoby AVEN trojúhelníku. Ve vlajce je zařazena především jako reprezentace allosexuálních partnerů a podporovatelů asexuálů.
 • fialová (purple) barva znamená komunitu. Pro tento účel byla zvolena díky fialové podobě webu AVEN. Právě tam formování vlajky začalo a jedná se také o největší asexuální komunitu online. Fialová (violet) na Duhové vlajce zároveň symbolizuje ducha / duchovní stránku.

Výše popsaný význam barev nebyl nově zaveden pro účely vlajky. Naopak, tvůrce jejího návrhu pracoval s již známou barevnou symbolikou.

Vznik a vývoj vlajky Editovat

První vážné snahy o vytvoření vlajky pro asexuály začaly v roce 2009 na komunitním fóru AVENu[4].

1

Vzniklo několik návrhů, jak by vlajka mohla vypadat. Populární byla podoba s pikovým listem uprostřed ve fialové barvě inspirovaná již existující středoškolskou vlajkou (původně navržená uživatelem Dylan-Michael)[5]. Podobně se objevily i návrhy na využití znaku srdce, ani jeden by však nereprezentoval všechny asexuály jako celek (aromantické i romantické). Některé další návrhy nahradily karetní znak černým kroužkem - prstenem.

Populární myšlenkou rovněž bylo využít ve vlajce trojúhelník, který vznikl při založení AVENu jako znak webu. Jedná se o symbolické zobrazení sexuality, šedé oblasti a asexuality inspirované Kinseyho škálou. I tento návrh byl nakonec zavrhnut, jelikož trojúhelník je primárně znakem AVENu a asexuálové z jiných komunit by takovou vlajku pravděpodobně nepřijali. Zároveň se údajně jedná o nevhodný prvek z hlediska pravidel vlajkotvorby. Mezi dalšími rychle zavrženými návrhy byla vlajka s pruhy symbolizujícími asexuální ženy a může. Tato podoba by totiž vyloučila vcelku početnou část genderově nevyhraněných asexuálů[6].
Vítězný návrh vlajky
Teprve v příštím roce - 2010 - se myšlenky na tvorbu vlajky chopila skutečně aktivní skupina lidí a posunula ji dál. Již tenkrát se jako nejvhodnější barevná kombinace pro reprezentaci asexuality jevila černá, šedá, bílá a fialová[7]. Bylo shromážděno mnoho návrhů podoby vlajky a 4. 7. 2010 začal oficiální výběr jejího konečného vzhledu formou hlasování, které bylo otevřené všem zájemcům.

Informace o něm se záměrně šířily i na jinojazyčných fórech AVENu, stejně jako v dalších online komunitách mimo AVEN.

Vlajka - závěrečné hlasování

Toto hlasování proběhlo ve 3 kolech. První zahrnovalo 51 různých návrhů rozdělených do 3 kategorií po 17. Hlasující mohli v každé kategorii vybrat 0 až 3 návrhy do dalšího kola[8]. Do druhého kola hlasování postoupilo 28 vlajek, hlasování mělo stejná pravidla[9]. Třetí a závěrečné hlasování bylo přesunuto mimo AVEN, aby se lidé mohli zúčastnit i bez registrace. Z 12 návrhů bylo možné hlasovat až pro 4.  Zúčastnilo se 302 hlasujících a ukončeno bylo v srpnu 2010. Zvolená vlajka skončila na prvním místě se 41 % hlasů vůči 30 % druhého místa[10].

Už před samotným ukončením výběru se tato verze vlajky jako jediná vyskytla na některých LGBTA+ zaměřených stránkách[11]. Poté, co byly doladěny odstíny zvolených barev, se vlajka jako symbol pomalu začala šířit. Roku 2011 se poprvé objevila na několika pochodech hrdosti[12] a v prvních obchodech ve Velké Británii[13], rychle se ujala a stala se tak skutečně legitimním a rozpoznávaným symbolem.

V současnosti je jako symbol asexuality či asexuálů uznávána celosvětově a to i ostatními členy LGBTA+ či majoritní společností. Je využívána v uměleckých i osvětových činnostech a lze si ji zakoupit v některých queer obchodech nebo v obchodech s vlajkami, popř. se smíšeným zbožím.

Z podoby vlajky asexuálů posléze vyšla i vlajka demisexuálů a některých dalších forem šedé sexuality.

Jiné komunity Editovat

Vlajka gynekofilie

Pro komunitu gynekofiliků (lidé s nákloností k osobám ženského pohlaví) se někdy používá kontroverzně přijímaná vlajka s velmi podobnými barvami, jako má vlajka asexuální. Její původ i význam jejích barev jsou nejasné, o jejím přijetí či nepřijetí za oficiální vlajku se debatovalo či stále debatuje zejména na síti Tumblr,[14] odkud možná také pochází.

V některých adaptacích je její ružový pruh ještě mnohem blíže fialové než zde na obrázku, je tedy opravdu důležité pro obě strany, aby si barvy při nákupu vlajek nepoplatly. Vzhledem k probíhajícím debatám je také možné, že se tato vlajka časem ještě změní. Obecně není tolik užívaná jako vlajky konkrétních sexuálních orientací.

Externí odkazy Editovat

Prodej vlajky v ČR: Rainbow-shop.cz

Prodej vlajky v zahraničí: Amazon.co.uk, Flags of the World atd.

Článek na AVENwiki

Zdroje Editovat

 1. Něco málo o tvorbě vlajek. In: Klub Pathfinder [online]. 2012 [cit. 2016-04-07]. Dostupné z: http://www.pathfinder.cz/uploaded_files/files/vlajky.pdf
 2. Asexual Flag Thread. In: AVEN: Visibility and Education Projects [online]. 2010 [cit. 2016-04-06]. Dostupné z: http://www.asexuality.org/en/topic/51646-asexual-flag-thread/#entry1571308
 3. Discussion 2.0: Asexual Flag. In: AVEN: Visibility and Education Projects [online]. 2010 [cit. 2016-04-06]. Dostupné z: http://www.asexuality.org/en/topic/51825-discussion-20-asexual-flag/#entry1577323
 4. Flag? In: AVEN: Questions about Asexuality [online]. 2009 [cit. 2016-04-06]. Dostupné z: http://www.asexuality.org/en/topic/40768-flag
 5. Flag? In: AVEN: Questions about Asexuality [online]. 2009 [cit. 2016-04-06]. Dostupné z: http://www.asexuality.org/en/topic/40768-flag/page-2#entry1439658
 6. Flag? In: AVEN: Questions about Asexuality [online]. 2009 [cit. 2016-04-06]. Dostupné z: http://www.asexuality.org/en/topic/40768-flag/page-2#entry1439863
 7. Asexual Flag Thread. In: AVEN: Visibility and Education Projects [online]. 2010 [cit. 2016-04-06]. Dostupné z: http://www.asexuality.org/en/topic/51646-asexual-flag-thread
 8. Asexual Flag Voting (First Round). In: AVEN: Visibility and Education Projects [online]. 2010 [cit. 2016-04-06]. Dostupné z: http://www.asexuality.org/en/topic/51751-asexual-flag-voting-first-round
 9. Asexual Flag Voting (Second Round). In: AVEN: Visibility and Education Projects [online]. 2010 [cit. 2016-04-06]. Dostupné z: http://www.asexuality.org/en/topic/52813-asexual-flag-voting-second-round
 10. Asexual Flag: And the winner is...... In: AVEN: Visibility and Education Projects [online]. 2010 [cit. 2016-04-06]. Dostupné z: http://www.asexuality.org/en/topic/53435-asexual-flag-and-the-winner-is
 11. Proud. In: Queer Secrets [online]. 2010 [cit. 2016-04-06]. Dostupné z: http://queersecrets.tumblr.com/post/900132090
 12. 2011 San Francisco Pride Parade and Festivities. In: AVEN: Community [online]. 2011 [cit. 2016-04-06]. Dostupné z: http://www.asexuality.org/en/topic/61647-2011-san-francisco-pride-parade-and-festivities/page-2#entry1896736
 13. Asexual Flag. In: AVEN: Asexual Musings and Rantings [online]. 2011 [cit. 2016-04-06]. Dostupné z: http://www.asexuality.org/en/topic/59922-asexual-flag
 14. https://rockymountainflag.com/product/gynephilia-flag/
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.