Acepedie Wikia
Advertisement

Třetí pohlaví je koncept uznávaný ve mnoha zemích světa pro začlenění jedinců, kteří nějakým způsobem nezapadají do kategorie žena ani muž. Specifika toho, kdo může být klasifikován jako třetí pohlaví, se v jednotlivých zemích liší.

Historie pojmu[]

Běžně se rozlišují 2 základní biologická pohlaví - ženské a mužské, přičemž biologický vývoj embrya v děloze vždy začíná u ženské formy a pod vlivem mužského chromozomu se případně dále pozmění.

Tento způsob vývoje má za následek, že někteří jedinci jsou narozeni někde "na pomezí" zmíněných dvou kategorií. Dříve bylo zejména v západním světě běžnou praxí, že rodiče spolu s lékaři krátce po narození rozhodli o zařazení takto narozeného dítěte do jedné z kategorií a pohlaví dítěte bylo pak příslušně zařazeno. Následkem toho docházelo ovšem k různým psychologickým i případně fyzickým problémům u takto nedobrovolně začleněných jedinců a v současné době se od oné praxe upouští.

Jedinci, jejichž biologické pohlaví není jednoznačně mužské ani ženské, jsou dnes označováni jako intersexuálové. V některých zemích v relativně nedávné době došlo ke změně legislativy a přidání kategorie třetího pohlaví, do níž mohou být intersexuální osoby po narození zařazeny. Jsou to např. Německo, Malta, Austrálie, Bangladéš, Nový Zéland, Indie, Nepál či Dánsko.[1] Díky tomu nejsou intersexuálové nuceni se identifikovat s pohlavím, které jim neodpovídá.[2]

V některých z výše zmíněných zemích lze legální status třetího pohlaví získat i jako perisex jedinec, na základě nebinární genderové identity nebo bez udání důvodu i později, než v době narození. Podmínky se různí.

Země uznávající třetí pohlaví/gender[]

V tabulce uvádějte záznamy abecedně, podle jména země.

Země Jako pohlaví Jako gender Označení Uznáno od roku

Externí odkazy[]

Zdroje[]

Advertisement