Acepedie Wikia
Advertisement

Reprezentace asexuality je zastoupení asexuální orientace na veřjnosti zajiťující viditelnost asexuality. Zahrnuje zobrazování asexuální orientace v (mainstreamových) médiích, prostřednictvím nichž se dostává do povědomí širší veřejnosti - ať už skrze asexuální postavy v příbězích nebo vystoupenískutečných asexuálů, přednášky a dokumenty o asexualitě atp. Reprezentace minoritních orientací je velmi důležitá nejen pro jejich normalizaci a lepší přijetí většinovou společností, ale také pro mladé asexuály, kteří se díky takové reprezentaci necítí "divní", "poškození" atp., a naopak je pro ně snazší rozpoznat svou orientaci.

V současné době se s asexualitou můžeme setkat spíše ojediněle. V oblasti fikce se často objevuje jako důvod posměchu nebo není potvrzena vlastním dílem ani zpězně jeho tvůrci, i když asexuální diváci potenciál pro ni u některých postav vidí. V odborných textech, které však nejsou přístupné široké veřejnosti, je její zastoupení o něco častější (leckdy však zůstává odborníky nepochopena) a objevilo se již i několik televizních dokumentů.

Příklady důležitosti reprezentace a šíření povědomí o asexualitě[]

  • "PŘÁLA bych si, abych o asexualitě věděla už jako teenager, jako dítě. Přála bych si, abych se tak mohla uchránit od spousty smutku, zneužívání, bolesti a korektivního znásilnění - tím, že bych se nevystavovala zážitkům, o kterých jsem doufala, že mě 'napraví'." - swampgallows[1]
  • "Když jsem viděla tenhle obrázk prostě jsem začala brečet a co přišlo pak… Nemohu to pořádně popsat, jako by někdo položil ruku na moje rameno a řekl: 'je v pořádku existovat” a zrovna teď tu pofňukávám. Věděla jsem, že něco takového potřebuju. Ale nikdy by mě nenapadlo, že mě to přivede k slzám. Nikdy jsem nevěděla, že to potřebuju sama pro sebe, abych sobě ukázala, sobě řekla, že je v pohodě být sebou. Nemůžu přestat brečet, sakra." - lovinnelily[2]
  • "O dva týdny později jsem objevila slovo asexualita na tumblru. Bylo to moje vykoupení. Bylo to jako vyplavat na hladinu z velmi hlubokého jezera a poprvé se nadechnout. Brečela jsem ve svém pokoji, proože jsem našla sama sebe." - soodalgwayeou[3]

Externí odkazy[]

Zdroje[]

  1. "i WISH i had known about asexuality as a teenager, as a kid. I wish i had saved myself from so much grief, abuse, pain, and corrective rape by not subjecting myself to experiences that i hoped would “fix” me." https://swampgallows.tumblr.com/post/180921627890
  2. "When I saw the picture I just started crying and what came after it… I cant, is like someone put a hand on my shoulder and said “is okay to exist” and I’m sobbing right now. I did know I needed this. But I never thought it would get me to tears. I never knew I needed it for me, to show to myself, to tell me it’s fine to be me. I can’t stop crying, fuck." https://lovinnelily.tumblr.com/post/184381093004
  3. "Two weeks later I found the word asexuality on tumblr. It was my redemption. It was like reaching the surface from a very deep lake and catching my first breath. I cried in my room, because I found myself." - https://soodalgwayeou.tumblr.com/post/121218945386/this-is-for-this-months-carnival-of-aces-session
Advertisement