FANDOM


Přednáška se zaměřila na reprezentaci asexuality v současné literární a televizní tvorbě optikou dvou otázek:

  • Je asexualita patologický jev?
  • Je jí z definice přisouzeno pouze negativní vymezení proti současnému široce přijímanému konceptu „zdravé sexuality“, nebo má asexuální zkušenost prostředky, jak tento koncept obohatit?

Jako názorný příklad negativní i pozitivní reprezentace přitom posloužila především postava Sherlocka Holmese, jednoho z nejméně sexuálně předimenzovaných fiktivních charakterů, a její populární reinterpretace.

Alexandra Petáková vystudovala filosofii a japonskou filologii na FF UP v Olomouci. Dlouhodobě se zajímá o problematiku asexuality, především z hlediska vzniku nových myšlenkových a jazykových konceptů v rámci asexuální komunity. V současné době pracuje v nakladatelském průmyslu.[1]

  1. https://www.facebook.com/events/190122218088297/