Acepedie Wikia
Advertisement

Mezinárodní klasifikace nemocí nebo zkráceně ICD kodifikuje systém označování a klasifikace lidských onemocnění, poruch, zdravotních problémů a dalších příznaků, situací či okolností. Vydává ji Světová zdravotnická organizace (WHO), ale některé národní zdravotní organizace vydávají vlastní modifikované verze přizpůsobené místním podmínkám a speciálním účelům. Původně vznikla v roce 1893 jako Klasifikace příčin úmrtí a měla umožnit mezinárodní srovnání.

Od roku 1948 byla rozšířena o další diagnózy a stala se všestrannou pomůckou pro řízení zdravotní politiky i pro výkaznictví ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám a obdobným platebním systémům. Zhruba s desetiletým odstupem vycházejí aktualizované přepracované verze, které se rozlišují číslem uváděným za zkratkou MKN nebo ICD (ICD-10, ICD-8 atd.), menší aktualizace vycházejí s roční a tříletou periodou.[1]

LGBTA+ vs. dysfunkce[]

http://www.wolfbane.com/icd/index.html

poprvé v kategorii ostatní ICD-8 - http://www.wolfbane.com/icd/icd8h.htm

Jmenovitě asi ICD-9 - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ICD-9_codes_290%E2%80%93319:_mental_disorders#Sexual_deviations_and_disorders_(302) http://www.icd9data.com/2015/Volume1/290-319/300-316/302/302.71.htm

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5032510/

Asexualita[]

https://ezzelbean.tumblr.com/post/157525639108/aphobephobe-ok-so-im-a-little-bit-sick-of/amp

O asexualitě se tedy vůbec nezmiňuje. Podstatný je rovněž fakt, že teprve v roce 1992 bylo díky ICD-10 (následně r. 1994 v DSM-4) stanoveno, že hyposexualita není charrakterizována pouze nepřítomností či nedostatkem sexuálních fantazií a tuh, ale také osobním distresem nebo interpersonálními potížemi.[2][3]

Předchozí vydání ICD-10 tuto dysfunkci nazývalo Nedostatek nebo ztráta sexuální touhy, pod kterýžto termín spadala frigidita a HSDD, definice zněla:

  • Ztráta sexuální touhy je hlavní problém a není druhotná vůči jiným sexuálním obtížím, jako je erektilní selhání nebo dyspareunie.[4] Nedostatek sexuální touhy nevylučuje sexuální požitek nebo vzrušení, ale způsobuje, že zahájení sexuální aktivity je méně pravděpodobné.[5]  Porucha charakterizovaná opakovaným nebo přetrvávajícím nedostatkem touhy po sexuální aktivitě. Nedostatek sexuální touhy nelze připsat jiné psychiatrické poruše nebo fyziologickým účinkům užívání látky nebo celkového zdravotního stavu.[6]

Mezinárodní klasifikace nemocí (ICD-11). Ta popisuje hypoaktivní dysfunkci sexuální touhy jako:

  • Hypoactivní Dysfunkce Sexuální Touhy je charakterizována absencí nebo výrazným snížením touhy nebo motivace zapojovat se do sexuálních activit, což se projevuje čímkoliv z následujícího: 1) redukovaná nebo scházející spontánní touha (sexuální myšlenky nebo fantazie); 2) redukovaná nebo scházející touha vůči erotickým podnětům a stimulaci; nebo 3) neschopnost udržet touhu nebo zájem o sexuální aktivitu, jakmile byla započata. Vzorec snížené nebo chybějící spontánní nebo responsivní touhy nebo neschopnosti udržet si touhu nebo zájem o sexuální aktivitu se objevil epizodicky nebo trvale po dobu nejméně několika měsíců a je spojen s klinicky signifikantním distresem.[7]

Externí odkazy[]

Zdroje[]

Advertisement