FANDOM


Léčba asexuality, konverzní terapie, snaha o změnu sexuální orientace, reparativní terapie, převýchova asexuálů či terapie pro změnu sexuální orientace je označení jakýchkoliv lékařských nebo psychoterapeutických snah o změnu sexuální orientace (popř. i orientace romantické, nejčastěji obou). Lidé, kteří tyto terapie praktikují či podporují je však nevidí jako změnu orientace, ale jako nápravu či léčbu poruchy za účelem návratu k normálnímu stavu, obvykle podle nich k jediné původní, zdravé a správné orientaci - heterosexualitě.

Postupy a výsledky LGBT konverzních terapií Editovat

Ačkoliv se konvrzní terapie týká všech queer sexualit i transgender identit, dnes pravděpodobně nejčastěji slýcháme o terapiích zaměřených na homosexuály. V západním světě v posledních letech posiluje obecná snaha tyto postupy zakázat.[1][2][3] Podle Americké psychologické asociace „existuje dlouhodobá shoda behaviorálních a sociálních věd a profesí zabývajících se lékařstvím a duševním zdravím na tom, že homosexualita sama o sobě je normální a pozitivní varianta lidské sexuální orientace.“[4] Tato shoda je podpořena silným vědeckým základem a podložena výsledky výzkumů,[5][6][7] zatímco pro opačné tvrzení neexistuje empirický ani vědecký základ.[8]

Konzervativní terapie jsou jistým způsobem "zlo, o kterém se nemluví". Přestože o nich v poslední době slýcháme stále častěji, jedná se o praktiky uplatňované už desítky let po celém světě, které pod záštitou vědy používají pochybné léčebné metody ve snahu o úpravu lidské sexuality a mnoha lidem tím způsobují utrpení.[9][10][11]

Konverzní terapie většinou podstupují lidé mající výrazné konzervativní přesvědčení, náboženské či politické, nebo jsou k nim tlačeni jejich příbuzní (nejčastěji potomci).[12][13][10] Mnohé tyto terapie přímo zaštiťují náboženské skupiny nebo jsou provozovány osobami s již zmíněným přesvětčením.[14] Prakticky nevyhnutelný neúspěch si pak vykládají jako osobní a morální selhání jednotlivců.[15] Relativní úspěch terapie je teoreticky možný, takový výsledek je však především následkem psychologického nátlaku, manipulace, medikace, často přímo mučení a víry či touhy léčeného.[16][17]

Tzv. ex-gay hnutí velmi podporují tyto terapie, přestože žádné vědecké studie neprokázaly úspěšnost pokusů o změnu orientace. Naopak některé studie naznačují rizikovost používaných metod.[13] Významné profesní zdravotnické organizace pokusy o změnu sexuální orientace nepodporují a prakticky všechny z nich přijaly prohlášení, jimiž před nimi varují odborníky a veřejnost.[18][19][14]

Spoluzakladatel a další přední představitelé ex-gay hnutí Exodus International se v roce 2013 veřejně formálně omluvili za svou práci a škody, které způsobili lidem, kterým se snažili pomoci.[20][21] Ani zdaleka se přitom nejedná o ojedinělý případ "procitnutí" a omluvy takových lidí.[22]

Studie z roku 2018[23] potvrdila, že konverzní terapie prodělaná během dospívání je spojena se špatným vývojem duševního zdraví. Zároveň odhalila, že ti, jimž se rodiče snažili změnit jejich sexuální orientaci, měli trojnásobně vyšší šanci pokusit se o sebevraždu a ti, u nichž rodiče za tímto účelem vyhledali nějakého terapeuta, měli riziko sebevrždy pětinásobné.[24]

Postupy uplatňované při terapiích Editovat

Následující seznam pravděpodobně není kompletní a ačkoliv se to může zdát neuvěřitelné, všechny zmíněné postupy jsou některými skupinami provozujícími konverzní terapie stále používány.[25]

Farmakologické a fyzikální Editovat

 • hormonální
  • kastrace - chemická či fyzická
  • podávání hormonů
 • elektrošoky - elektrošokové terapie
 • kardiazolové šoky
 • inhalace kysličníku uhličitého
 • stereotaktické operace či jiné operace mozku, lobotomie
 • podávání LSD či jiných psychotropních látek (v kombinaci s psychologickým působením)
 • vystavení horku a mrazu za účelem způsobení utrpení
 • sexuální terapie
 • způsobování bolsti sám sobě (např. skrze lusknutí gumičko připevněnou na zópěstí) při pocítění projevů homosexuální přitažlivosti/touhy
 • vyvolávání pocitů paralýzy, nevolnosti či zvracení při sledování homosexuálních výjevů

Psychologické Editovat

 • reflexní terapie - provádění nežádoucích aktivit tehdy, když o ně dotyčný nestojí a tím mu je zprotivit
  • averzivní terapie - snaha vzdudit reflexivní odpor či impulsivní strach z bolesti v souvislosti s nežádoucím chováním (v souvyslosti s fyzikálním působením bolesti či nepohody - elektrošoky, nucené zvracení atp.)
 • emocionální nátlak - vyzdvihování vyloučení ze společnosti, rizik jako HIV, zesměšňování pacientovy orientace atd.
 • skupinové terapie - tématy ve skupině mají být zločiny spáchané homosexuálními lidmi, časté sebevraždy homosexuálů, pocity osamělosti a nepříjemná situace sexuálních menšin v heterosexuální společnosti atd.
 • narušování homosexuální identity - přesvědčování pacienta, že v jeho případě nejde o permanentní homosexualitu, ale lze ji vysvětlit psychoanalyticky jinak (chybějící otec, potřeba přátelství, sexuální či jiné trauma z dětstcí atp.)
 • Bechtěrevova metoda - odvrácení pozornosti, přesměrování sexuálních tuh a zdrojů vzrušení pomocí hypnózy, sugesce a persuase
 • asociační terapie - ovlivňování fantazií jedince, podporováním "normálních“ představ erotickou četbou a obrazy a potlačováním "peverzních" asociací
 • cílená úprava chování - vyhýbání se homosexuálním vztahům a pocitům (eventuelně navazování hetero vztahů), chování se podle genderových stereotipů
 • racionální psychoterapie - navazování sexuálních či partnerských vztahů s opačným pohlavím, výuka v oblasti navazování heterosexuálních vztahů, snaha o úpravu chování pacientů, aby bylo více stereotypně ženské/mužské
 • psychoanalýza - nepotlačovat prvoplánově city k osobám stejného pohlaví, ale rozvíjet city a aktivity směrem k osobám opačného pohlaví (přesvědčení, že všichni jsme bisexuální)
 • implozivní terapie - zaplavení/přesycení - nadměrné opakování nežádoucího chování (v tomto případě nejčastěji verbálně a/nebo skrze mastorbaci/pozorování homosexuálních výjevů) až do té míry, že dotyčnému zevšední, začnou mu připadat nudné a nadále již nevzbuzují sexuální pocity

Asexualita a konverzní terapie Editovat

Vzhledem k tomu, že se asexualita vyznačuje nezájmem o sexuální vztahy, nikoliv zájmem o "špatné" pohlaví, jsou některé z výše zmíněných postupů samozřejmě nepoužitelné stejným způsobem, jako u homosexuálních aktivit.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/721704/LGBT-survey-research-report.pdf

http://www.nclrights.org/bornperfect-the-facts-about-conversion-therapy/

Arian Lev, an expert based in Israel: "I’ve worked with some patients that are dealing with and suffering from this issue. [...] But my research shows that every person is divided into five different levels of being; the mental body, the feelings body, the emotional body, the spiritual body, and the sexual body. The sexuality is very important in people. People must be given the sex energy place in their life. The sex energy is the energy of passion. It’s the energy of doing things. It’s the energy of initiation. We have to want to initiate our light, our fire. The sexual energy gives us the opportunity to do so. The people who define themselves as asexual, most of them are activated from a conditioning that says ‘sexuality equals delete’. So, the person doesn’t feel desire or need to have sex, because the need to have sex was deleted. So the person feels nothing and does not want to have sex.” She added, “the feelings [Ginoza] described in the video, I understand where they come from. She cannot feel the energy of sex and if you can’t feel the energy of sex, something is going to be missing in your life. Because you need this energy because this is the energy that gives you fire, it’s the energy that lights you, especially in women." Lev said her method is able to reprogram the subconscious of these individuals so that sexuality equals “exist.”[26]

Sám sebe by "chtěl léčit" https://www.chicagotribune.com/lifestyles/ct-xpm-2013-08-05-ct-ae-0805-amy-20130805-story.html - https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:uG0X2MUG_mYJ:https://www.chicagotribune.com/lifestyles/ct-xpm-2013-08-05-ct-ae-0805-amy-20130805-story.html+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz

https://acephobia-is-real.tumblr.com/search/conversion%20therapy

https://anagnori.tumblr.com/post/69508004839/a-misfire-of-empathy-why-does-acephobia-happen-in

Považování asexuality, homosexuality a bisexuality za stádia na cestě k heterosexualitě - https://books.google.cz/books?id=uvhNAQAAIAAJ&q=%22asexual+bisexual%22&dq=%22asexual+bisexual%22&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwjPrd2Xms3jAhXpxaYKHQTSA_c4ZBDoAQhfMAk - "We have already seen the complex structiue of the male sexual mechanism, have traced his journey through the asexual, bisexual and homosexual stages to his heterosexual emergence and have realised that, even then, he is by no means necessarily free of complexes, compulsions, deviations, perversions and frustrations - the cause of which is, in nine cases out of ten, directly or indirectly, the female herself." (Since the female of any age is generally not so highly-sexed as the male, her libido (sex-drive) being less powerful and insistent, the adolescent girl's asexual stage is likely to continue into adolescence for quite some time until she suddenly...) https://books.google.cz/books?hl=cs&id=uvhNAQAAIAAJ&dq=%22heterosexual+emergence+and%22&focus=searchwithinvolume&q=asexual

https://www.independent.co.uk/life-style/asexual-person-partners-doctor-fixed-sexual-urges-attraction-lgbtq-a7966596.html

www.nytimes.com/2005/06/09/fashion/thursdaystyles/for-them-just-saying-no-is-easy.html

https://asexualsurvivors.org/2015/06/why-its-okay-to-refuse-therapy/

https://soodalgwayeou.tumblr.com/post/121218945386/this-is-for-this-months-carnival-of-aces-session

https://lgbtiqa.greenparty.org.uk/news/2016/02/28/support-bacp-letter/

https://thequeerness.com/2016/02/28/an-open-letter-to-the-bacp/

https://www.buzzfeednews.com/article/patrickstrudwick/trans-therapists-sign-open-letter-to-mental-health-body-over

https://www.adler.edu/blog/clarifying-the-lack-of-evidence-behind-conversion-practices

https://books.google.cz/books?id=u6x1DwAAQBAJ&pg=PA113&lpg=PA113&dq=%E2%80%9Creparative+therapy%E2%80%9D+asexuals&source=bl&ots=iuYHCTfvdS&sig=ACfU3U1j11dun9zVD9dSafr3qI5L93k-Lw&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwiAurbDvNfkAhVGUlAKHX_4DRgQ6AEwE3oECAsQAQ#v=onepage&q=%E2%80%9Creparative%20therapy%E2%80%9D%20asexuals&f=false

http://chasin.ca/cj/Chasin_Reconsidering.Asexuality_FS.Vol39.2_2013.pdf

https://medium.com/@marykatemcalpine/conversion-therapy-asexual-edition-6a699be9e57c

https://everydayfeminism.com/2015/07/asexual-erasure-mental-health/

https://quilted-patch-kit.tumblr.com/post/169450874877/corrective-therapy-for-asexuals-from-medical

https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-gynekologie/2011-1/poruchy-zenske-sexualni-touhy-prevalence-klasifikace-a-moznosti-terapie-34377:

https://acephobia-is-real.tumblr.com/post/141984492213/acephobia-isnt-real

https://prismaticentanglements.com/2015/06/25/guest-post-a-south-korean-perspective-on-asexuality-and-mental-health/

https://epochryphal.wordpress.com/2015/06/30/grey-and-nb-in-therapy-on-cbt-and-the-sneakiness-of-therapeutic-abuse/

https://asexualagenda.wordpress.com/2015/09/06/dealing-with-acephobia-from-therapists-part-1/

https://asexualagenda.wordpress.com/2015/10/11/dealing-with-acephobia-from-therapists-part-2/

https://vaginismusandsexuality.tumblr.com/post/95393272898/corrective-therapy-for-asexuals-from-medical

Nízká sexuální touha se vyskytuje ve více než 40 procentech ženské populace. 

Celkem 10–16 procent žen uvádí osobní distres spojený se sníženou sexuální touhou, což je charakteristické pro HSDD. K diagnostice HSDD se používají standardizované dotazníky. Současné léčebné postupy nevykazují uspokojivé výsledky a vyžadují další výzkum.

ke stažení https://www.sexuologie.cz/news/poruchy-zenske-sexualni-touhy-prevalence-klasifikace-a-moznosti-terapie/

https://livebloggingmydescentintomadness.tumblr.com/post/148290519065/corrective-therapy-for-asexuals-from-medical

https://www.vogue.com/article/female-viagra-addyi-results

https://womenintheworld.com/2015/06/08/could-the-new-female-viagra-threaten-asexuals-identity/

http://www.emoirs.com/other/response-does-the-female-viagra-solve-an-actual-problem-an-asexuals-thoughts/

http://asexualsurvivors.org/sharing/asexuality-mental-health/

https://ezzelbean.tumblr.com/post/157525639108/aphobephobe-ok-so-im-a-little-bit-sick-of/amp:

Some women also benefit from counseling or sex therapy. Specialists can help them cope with any past sexual trauma. They can help women improve their self-esteem and understand their relationships with their partners. Women can learn how to talk about sex with confidence and express their needs and concerns to their partners. They might also introduce ways to make intimacy a bigger priority – and more interesting.[27]

The use of testosterone appears to have a direct role in sexual desire and has been shown to increase desire, but its long-term use is limited by potential side effects, including cardiovascular and liver dysfunction.

Antidepressants may help depression-related low desire, although many of these medications decrease sexual desire, at least initially.

Nonetheless, estrogens replacement therapy has been shown to correlate positively with sexual activity, enjoyment and fantasies. 

When no causative medical disorder is found, individual or couples therapy is often recommended.[28]

Asexuálové, kteří si následně prošli léčbou této poruchy, se nesetkali s požadovanými výsledky a navíc se pak cítili o to hůř.[29]

Související články Editovat

Externí odkazy Editovat

Zdroje Editovat

 1. https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/malta-zakaz-lecba-homosexualita.A161207_154050_zahranicni_ale
 2. https://zpravy.tiscali.cz/obama-vyzval-k-ukonceni-prevychovy-homosexualu-249732
 3. https://www.lui.cz/lide-zivot/15700-nemecko-se-stalo-teprve-treti-evropskou-zemi-kde-je-zakazana-lecba-homosexuality-jak-je-to-s-ni-v-ostatnich-zemich
 4. American Psychological Association: Resolution on Appropriate Affirmative Responses to Sexual Orientation Distress and Change Efforts (Rezoluce o vhodných afirmativních reakcích na distres u sexuální orientace a snahy o změnu), 5.8.2009, schválila Rada reprezentantů APA na výročním zasedání. Online: https://www.apa.org/about/policy/sexual-orientation
 5. Expert affidavit of Gregory M. Herek, Ph.D.. www.glad.org [online]. [cit. 2010-04-24]. Dostupné v archivu: https://www.webcitation.org/5sEshQkXj?url=http://www.glad.org/uploads/docs/cases/2009-11-17-doma-aff-herek.pdf
 6. Royal College of Psychiatrists: Statement from the Royal College of Psychiatrists’ Gay and Lesbian Mental Health Special Interest Group. Online: http://www.rcpsych.ac.uk/press/pressreleasearchives/2009/statement.aspx
 7. Australian Psychological Society: Sexual orientation and homosexuality. Online: https://archive.is/20120529134851/www.psychology.org.au/publications/tip_sheets/orientation/
 8. Společný dokument o případu od přátel soudu na podporu strany odvolávající se k Nejvyššímu soudu státu Maine ve věci adopce R. A. a M. A., 12. října 2006, od organizací American Psychological Association, Maine Psychological Association, National Association of Social Workers, National Association of Psychiatric Physicians, Child 'Utelfare League of America, Maine Childern's Alliance, Maine Medical Association, American Academy of Pediatrics, Maine Chapter, Evan B. Donaldson Adoption Institute, Kids First, Community Counseling Center; online: https://www.apa.org/about/offices/ogc/amicus/ra-ma.pdf
 9. https://forum24.cz/predelavani-gayu-pochybnou-terapii-ma-v-britanii-skoncit-cina-zase-zkousi-elektrosoky/
 10. 10,0 10,1 https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/jun/22/gay-son-conversion-therapy-in-syria-muslim-dad
 11. https://www.bbc.com/news/world-europe-39777612
 12. American Psychological Association Task Force on Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation: Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation. Online: https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/therapeutic-response.pdf
 13. 13,0 13,1 American Psychological Association: Resolution on Appropriate Affirmative Responses to Sexual Orientation Distress and Change Efforts. Online: https://www.apa.org/about/policy/sexual-orientation
 14. 14,0 14,1 Australian Psychological Society: Sexual orientation and homosexuality. Online: https://archive.is/20120529134851/www.psychology.org.au/publications/tip_sheets/orientation/
 15. American Psychological Association: Just the Facts about Sexual Orientation & Youth: A Primer for Principals, Educators, & School Personnel. Online: https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/just-the-facts.pdf
 16. https://www.nytimes.com/2018/01/24/opinion/gay-conversion-therapy-torture.html
 17. https://www.lui.cz/co-se-deje/item/6792-konverzni-terapie-hybe-svetem-mel-jsem-myslet-na-sex-s-muzem-pak-jsem-dostal-ranu-elektrickym-proudem-popisuje-lecbu-gay-z-ciny-diky-hnuti-all-out-lze-lecebna-centra-nahlasit-a-bojovat-proti-nim
 18. Expert affidavit of Gregory M. Herek, Ph.D.. www.glad.org [online]. [cit. 2010-04-24]. Dostupné v archivu: https://www.webcitation.org/5sEshQkXj?url=http://www.glad.org/uploads/docs/cases/2009-11-17-doma-aff-herek.pdf
 19. Royal College of Psychiatrists: Statement from the Royal College of Psychiatrists’ Gay and Lesbian Mental Health Special Interest Group. Online: http://www.rcpsych.ac.uk/press/pressreleasearchives/2009/statement.aspx
 20. https://web.archive.org/web/20130623013409/http://exodusinternational.org/2013/06/i-am-sorry
 21. YouTube: Former Ex-Gay Leaders Apologize. Online: https://www.youtube.com/watch?v=aDiYeJ_bsQo
 22. https://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/459723-conversion-therapy-group-founder-comes-out-as-gay-apologizes
 23. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30403564
 24. https://www.psychologytoday.com/us/blog/political-minds/201811/gay-conversion-therapy-associated-suicide-risk
 25. http://www.nclrights.org/bornperfect-the-facts-about-conversion-therapy/
 26. "I’ve worked with some patients that are dealing with and suffering from this issue. [...] But my research shows that every person is divided into five different levels of being; the mental body, the feelings body, the emotional body, the spiritual body, and the sexual body. The sexuality is very important in people. People must be given the sex energy place in their life. The sex energy is the energy of passion. It’s the energy of doing things. It’s the energy of initiation. We have to want to initiate our light, our fire. The sexual energy gives us the opportunity to do so. The people who define themselves as asexual, most of them are activated from a conditioning that says ‘sexuality equals delete’. So, the person doesn’t feel desire or need to have sex, because the need to have sex was deleted. So the person feels nothing and does not want to have sex.” She added, “the feelings [Ginoza] described in the video, I understand where they come from. She cannot feel the energy of sex and if you can’t feel the energy of sex, something is going to be missing in your life. Because you need this energy because this is the energy that gives you fire, it’s the energy that lights you, especially in women." Lev said her method is able to reprogram the subconscious of these individuals so that sexuality equals “exist.” - https://www.breitbart.com/local/2018/08/14/asexual-is-new-sexual-identity-in-bay-area/
 27. https://www.sexhealthmatters.org/hsdd/treating-hsdd
 28. https://www.sexualhealthaustralia.com.au/treatment_options2.html
 29. http://www.asexualityarchive.com/asexuality-in-the-dsm-5/
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.