Acepedie Wikia
Advertisement

Symboly vyjadřující asexualitu mají význam pro samotné asexuály i pro allosexuály. Asi nejpodstatnější důvody k jejich využívání mohou být touha po sebeidentifikace/sebevyjádření, dále vyjádření asexuální hrdosti či jako prostředek k identifikaci jiných asexuálů. V rámci široké veřejnosti je jejich smyslem napomáhat šíření povědomí o asexualitě a odstraňování zažitých stereotypů.

All items (5)

Advertisement