FANDOM


Sexualita je souhrnným označením pro genderovou a sexuální identitu, romantickou a sexuální orientaci, romantické a sexuální chování, příp. i sexuální/romantické smýšlení jedinců.

All items (10)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.