Asexuální / aromantická komunita sdružuje samotné asexuály / aromantiky, šedé sexuály a druhotně allosexuály, kteří se (dočasně) chovají asexuálně / aromanticky nebo zmíněné skupiny podporují. Smyslem komunity je poskytnout svým členům oporu (sebepřijetí, comig out atd.), umožnit jim vzájemný kontakt (on-line i off-line sdružování) a zvyšovat povědomí u většinové společnosti.

All items (10)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.