Acepedie navazuje na vzdělávací činnost společenství AVEN v oblasti asexuality a příbuzných témat. Klade si za cíl shromáždit a následně v českém jazyce publikovat dostupné informace. K tomu účelu využívá jak článků na původní AVENwiki, tak zároveň externích zdrojů.

ZATÍM VE VÝSTAVBĚ ;-)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.