Acepedie Wikia
Advertisement

Coming out je označení pro stav, kdy jedinec přizná sobě nebo svému okolí nějakou ožehavou skutečnost o své osobě.

V kontextu LGBTA+ komunity je tento termín používán ve smysli přiznání své menšinové sexuální (či romantické) orientace anebo jiného genderu, než je biologické pohlaví dotyčné osoby.

Osobní coming out[]

Za osobní coming out lze považovat dobu, kdy jedinec sám sobě přizná, uvědomí si nebo přijme fakt, že není straight, popřípadě cisgender, a začne se hlásit k některé z LGBTA+ orientací/genderů.

Veřejný coming out[]

Dalším obvyklým krokem coming outu je, že dotyčný začne o své orientaci/genderu říkat i jiným lidem, čímž nastává více či méně veřejný coming out. Ten se může i několikrát opakovat v různých sociálních skupinách, kde se dotyčný rozhodne o své odlišnosti hovořit. Např. na internetu, v úzkém rodinném kruhu, se širší rodinou, s přáteli, mezi kolegy na pracovišti, atp.

Situaci, kdy k výše popsanému nastane se česky slangově říká "vyoutovat se".

Nedobrovolný coming out[]

K nedobrovolnému coming outu obvykle dojde, když někdo prozradí informace o minoritní orientaci/transgenderu někoho jiného bez toho, aby měl od dotyčného svolení, popřípadě když je dotyčný sám k takovému odhalení donucen nátlakem kolektivu, na základě náhodně objevené fotografie atp.

Coming out by však měl být vždy dobrovolný. Není nic špatného na povzbuzování k němu, pokud se tak děje v rozumné míře, ale samotné rozhodnutí by nikdo jiný než daný jedinec samotný udělat neměl. Nedobrovolný coming out totiž může mýt vážné následky, psychické i materiální, pokud na obou stranách nepanuje dostatek tolerance či otevřenosti.

Asexuální coming out[]

Mnoho asexuálů se raději hlásí k romantické nebo trans části své identity, než aby ostatním museli vysvětlovat, že opravdu, ale opravdu jsou asexuální a opravdu, ale jako fakt je to časem nepřejde a opravdu je to skutečná orientace a nečekají jen na toho pravého atp. Jsou i asexuálové, kteří se přímo bojí odmítavých, ba až agresivních reakcí. I když jde možná u některých o iracionální obavy, mnoho asexuálů po celém světě se obává o své asexualitě lidem ve kolem sebe říkat a pokud tak učiní, je to pro ně velký krok.

V současnosti jsou rodiny i přátelé, kteří lépe přijmou homosexuální coming out než ten asexuální, který se nyní častěji setkává s pochybovačnými dotazy, jimž dříve hojně čelily i ostatní menšinové sexuality.[1][2]

Mnoho lidí z obecné veřejnosti myslí, že asexuálové jsou jen homosexuálové, kteří svou orientaci nechtějí přiznat sobě nebo okolí. Je zajímavé, že ve skutečnosti se právě mnoho asexuálů raději hlásí k niné LGBTA+ menšině anebo si o sobě během dospívání myslí, že by mohli být homosexuální, když jim heterosexuální vztah nic neříká. Často až později objevují asexualitu a uvědomují si, že sexualita není otázkou prostého "buď a nebo".[3]

http://www.sixthtone.com/news/1004243/chinese-asexuals-navigate-love%2C-duty%2C-and-ignorance

Související články[]

Externí odkazy[]

Zdroje[]

Advertisement