FANDOM


Coming out je označení pro stav, kdy jedinec přizná sobě nebo svému okolí nějakou ožehavou skutečnost o své osobě.

V kontextu LGBTA+ komunity je tento termín používán ve smysli přiznání své menšinové sexuální (či romantické) orientace anebo jiného genderu, než je biologické pohlaví dotyčné osoby.

Osobní coming out Editovat

Za osobní coming out lze považovat dobu, kdy jedinec sám sobě přizná, uvědomí si nebo přijme fakt, že není straight, popřípadě cisgender, a začne se hlásit k některé z LGBTA+ orientací/genderů.

Veřejný coming out Editovat

Dalším obvyklým krokem coming outu je, že dotyčný začne o své orientaci/genderu říkat i jiným lidem, čímž nastává více či méně veřejný coming out. Ten se může i několikrát opakovat v různých sociálních skupinách, kde se dotyčný rozhodne o své odlišnosti hovořit. Např. na internetu, v úzkém rodinném kruhu, se širší rodinou, s přáteli, mezi kolegy na pracovišti, atp.

Situaci, kdy k výše popsanému nastane se česky slangově říká "vyoutovat se".

Nedobrovolný coming out Editovat

K nedobrovolnému coming outu obvykle dojde, když někdo prozradí informace o minoritní orientaci/transgenderu někoho jiného bez toho, aby měl od dotyčného svolení, popřípadě když je dotyčný sám k takovému odhalení donucen nátlakem kolektivu, na základě náhodně objevené fotografie atp.

Coming out by však měl být vždy dobrovolný. Není nic špatného na povzbuzování k němu, pokud se tak děje v rozumné míře, ale samotné rozhodnutí by nikdo jiný než daný jedinec samotný udělat neměl. Nedobrovolný coming out totiž může mýt vážné následky, psychické i materiální, pokud na obou stranách nepanuje dostatek tolerance či otevřenosti.

Asexuální coming out Editovat

Mnoho asexuálů se raději hlásí k romantické nebo trans části své identity, než aby ostatním museli vysvětlovat, že opravdu, ale opravdu jsou asexuální a opravdu, ale jako fakt je to časem nepřejde a opravdu je to skutečná orientace a nečekají jen na toho pravého atp. Jsou i asexuálové, kteří se přímo bojí odmítavých, ba až agresivních reakcí. I když jde možná u některých o iracionální obavy, mnoho asexuálů po celém světě se obává o své asexualitě lidem ve kolem sebe říkat a pokud tak učiní, je to pro ně velký krok.

V současnosti jsou rodiny i přátelé, kteří lépe přijmou homosexuální coming out než ten asexuální, který se nyní častěji setkává s pochybovačnými dotazy, jimž dříve hojně čelily i ostatní menšinové sexuality.[1][2]

Mnoho lidí z obecné veřejnosti myslí, že asexuálové jsou jen homosexuálové, kteří svou orientaci nechtějí přiznat sobě nebo okolí. Je zajímavé, že ve skutečnosti se právě mnoho asexuálů raději hlásí k niné LGBTA+ menšině anebo si o sobě během dospívání myslí, že by mohli být homosexuální, když jim heterosexuální vztah nic neříká. Často až později objevují asexualitu a uvědomují si, že sexualita není otázkou prostého "buď a nebo".[3]

http://www.sixthtone.com/news/1004243/chinese-asexuals-navigate-love%2C-duty%2C-and-ignorance

Související články Editovat

Externí odkazy Editovat

Zdroje Editovat

  1. https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2012/feb/26/among-the-asexuals
  2. https://anagnori.tumblr.com/post/69508004839/a-misfire-of-empathy-why-does-acephobia-happen-in
  3. https://www.nytimes.com/2005/06/09/fashion/thursdaystyles/for-them-just-saying-no-is-easy.html
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.