FANDOM


Pokud chcete seznamy doplnit, postupujte podle pravidel uvedených zde v nápovědě.

Ace Stories by asexualise

Tento článek obsahuje přehled literálních děl všeho druhu, která se buď celkově nebo částečně týkají asexuality, asexuálního spektra, asexuální komunity nebo asexuálního chování.

V případě fikčních děl není vždy autory potvrzena asexualita uvedených postav. Taková díla byla do seznamu zařazena na základě asexuálního chování některých postav nebo proto, že díla jako celek působí asexuálně. Tvůrci se k asexualitě ve svých dílech nevyjadřují buď z neznalosti tohoto termínu, protože chtějí nechat interpretaci na divácích anebo zkrátka sexualitu ve své tvorbě nezohledňují.

https://queerbooksforteens.com/category/orientation/asexual/

od Dextra dolů - https://acepedie.fandom.com/cs/wiki/Asexu%C3%A1ln%C3%AD_postavy

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fictional_asexual_characters

Asexualita ve fikci Editovat

Autor Název Rok vydání Ace postavy Info
Clare, Cassandra Nástroje smrti (série) 2007 - 2014 Raphael Santiago I když to v knihách není výslovně uvedeno, autorka Cassandra Clare považuje Raphaela za asexuála[1][2] a aromantika[3].
Gaiman, Neil & Terry Pratchett Dobrá znamení 1990 Aziraphale, Crowley (všichni andělé/démoni) Autor se nechce adresně vyjádřit o sexualitě těchto svých postav, jelikož se jedná o lidské pojmy, které podle něj zcela nemohou vystihnout anděly, kteří jsou bezpohlavní. Když mu bylo vyčteno, proč prostě adresně neoznačí pár Aziho a Crowleyho za homosexuální, znovu toto zopakoval a cíleně dodal: "Neopomíjel bych možnost, že jsou ace nebo aromantici nebo trans."[4]
Kimpton, Tab Shades of A 2013 Anwar Jedna z mála (pokud ne jediná) ace postav, která není běloch.
Mead, Richelle Sukuba 5: Stíny 2010 Peter (upír) Peter je upír. V knize Sukuba 5: Stíny je svými přáteli označen za asexuála.
Nix, Garth Clariel, Zlatoruká 2014, 2016 Clariel V 1. knize je potvrzena její asexualita i aromantičnost.[5]
Polame, Richard Brutální Auril 2011 Činčura (Činči), Mladík s brýlemi Jejich asexualita je několikrát potvrzena autorem - vypravěčem přímo v knize.
Rice, Anne Upíří kroniky (série) 1976 - ???? Všichni upíři Upíři v této sérii obvykle nemohou mít sex, nepřinášel by jim žádné potěšení a ani si na to nestěžují, nejsou sexuálně přitahováni tak, jak byli před proměnou, všechny víceméně přitahují jednotliví lidé tak nějak pan- nebo biromanticky.

V knize Královna prokletých se na sebe upír Lestat dívá do zrcadla a při pohledu na svůj klín prohlásí: "A ten orgán, orgán, který nepotřebujeme, visící, jakoby připravený k tomu, co už nikdy znovu nebude vědět jak dělat nebo chtít dělat, mramorový, Priapus před branou."[6]

Sýkora, Michal Modré stíny 2013 Ondřej Chalupa Docent Chalupa je za asexuála označen přímo v knize jednou z postav.
Vries, Peter De The Tents of Wickedness 1959/2014  - Jedna postava zde vyjmenovává známé sexuální orientace - homosexuál, asexuál, bisexuál - a ironicky se pohoršuje nad stále přibývajícími termíny, naposledy heterosexuál.[7]
Zdarsky, Chip Jughead No. 4 2016 Jughead Jones V roce 2016 byla tvůrci potvrena jeho asexualita (v Jughead No. 4). Autor Chip Zdarsky však jeho asexualitu zmínil již při interview roku 2015.[8] Potrvdil také, že je aromantik, popř. demiromantik.[9] V díle č. 11, již od jiného spisovatele, pak dojde i na scénu, kde svou asexualitu vysvětluje dívce, která o něj projeví zájem.[10]

Asexualita v odborné a populárně naučné literatuře Editovat

Rok vydání Název Autor Shrnutí obsahu Ace kapitola/část/celé Online
1919 Physico-clinical Medicine, V4, N2, Dec Zmiňuje asexualitu jako jednu z možných identit vedle bisexuality a heterosexuality. Ano
1922 CHIROMETASEOSIS

In: Physico-clinical Medicine, V7 N2 Dec

Sir James Barr Zmiňuje asexualitu jako jednu ze sexuálních orientací v kontextu rozlišování psaného textu. s. 19 Ano
1968 Asexuality Roxanne Dunbar - Ano
1970 Transvestite and Transsexual Liberation STAR, TAO, FAS Zmiňuje asexualitu vedle ostatních sexuálních orientací. Zmínka na konci s. 9 Ano
1973 Independence from the Sexual Revolution Dana Densmore Ano
1973 feminist newspaper, January Zmiňuje asexualitu vedle ostatních sexuálních identyt se zaměřením na ženy. Ano
2004 Asexuality: Prevalence and Associated Factors in a National Probability Sample Anthony F Bogaert Studie, z níž primárně pochází zjištění o tom, že asexuálové tvoří cca 1% lidské populace. Ano
2014 Suicide Attempts among Transgender and Gender Non-Conforming Adults Ann P. Haas, Philip L. Rodgers, Jody L. Herman Výzkum zahrnující trans asexuály Ano
2015 AAU Climate Survey on Sexual Assault and Sexual Misconduct Association of American Universities Výzkum zažitých sexuálních útoků, mj. i mezi asexuály. Ano
2016 LGB within T (...) Jody L. Herman Výzkum zahrnující trans asexuály Ano
2017 National Report on Sexual Assault and Sexual Harassment at Australian Universities Australian Human Rights Commission Odhaluje, že asexuálové jsou hned po bisexuálech nejvíce ohroženi sexuálním obtěžováním. Ano
2017 National LGBT Survey GOV.uk Výzkum LGBT+ menšin v UK, včetně asexuálů Ano
2018 Patterns of Asexuality in China: Sexual Activity, Sexual and Romantic Attraction, and Sexual Desire Lijun Zheng, Yanchen Su Zatím zřejmě jediná odborná práce o asexualitě v Číně. Ano
2019 Takhle vypadá asexuál Jana Kunová, Yasmin Benoit Článek o asexualitě v oficiálním Pride Parade Magazínu. Ano

Ostatní Editovat

Rok vydání Autor Název Obsah Ace aspekt Online
1907 Helen Fraser Women’s Suffrage Článek zmiňuje okrajově assexuální muže a především asexuální ženy, které jsou podle autorky hrozbou pro ostatní v případě, že ženy získají právo volit. Částečně přepis.*

Hledání v textu.

1917 Correa Moylan Walsh Feminism Anti-feministický článek, jehož autorka zmiňuje asexuální ženy a nesexuální muže, kteří jsou si podobní, nepřirození a riziko pro lidstvo, které pod vlivem feminismu nabývá na síle. Umisťuje asexuály pod zastřešující termín Urning, který by dnes zhruba odpovídal slovu queer. Částečně přepis.
1967 Valerie Solanas The SCUM Manifesto Satirická esej o fiktivní organizaci SCUM, jejíž cílem je zbavit se všech mužů. Asexualitu v textu používá jako jakýsi ideál pro členky SCUMu, vymanění se sexuálním touhám a standardům nastaveným muži. Ano

Externí odkazy Editovat

Zdroje Editovat

  1. https://twitter.com/cassieclare/status/506200230615064576
  2. https://twitter.com/cassieclare/status/573929735597735936
  3. https://twitter.com/cassieclare/status/604759062341951488
  4. Gaiman, Neil, 8. 6. 2019: "I wouldn't exclude the ideas that they are ace, or aromantic, or trans. They are an angel and a demon, not as male humans, per the book. Occult/Ethereal beings don't have sexes [...]" https://twitter.com/neilhimself/status/1137370226931228672
  5. https://aux.avclub.com/garth-nix-returns-to-his-old-kingdom-series-with-preque-1798181655
  6. "And the organ, the organ we don't need, poised as if ready for what it would never again know how to do or want to do, marble, a Priapus at the gate."
  7. https://books.google.cz/books?id=QLRiBAAAQBAJ&pg=PT184&dq=%22like+to+do?+My+husband+never+gave+me+any%22
  8. RIESMAN, Abraham. Archie Comic Reveals Jughead Is Asexual. In: Vulture: Entertainment News [online]. 2016 [cit. 2016-02-10]. Dostupné z: www.vulture.com/2016/02/archie-jughead-asexual.html
  9. https://forsythelovesfood.tumblr.com/post/158410458654/proof-that-jughead-is-aromantic-masterpost
  10. https://archiecomics.fandom.com/wiki/Jughead_Vol_3_11
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.