Acepedie Wikia
Advertisement

Asexuálním příběhem v kontextu Acepedie rozumíme takový příběh, který se jako celek nevěnuje sexuální stránce svých postav. To znamená, že se v příběhu obecně neřeší sexuální vztahy ani vlastní sexualita / sexuální orientace. Dalo by se tedy říct, že se jeho protagonisté chovají asexuálně. Jelikož je však takové chování charakteristické pro celý fikční svět, nelze z něj usuzovat na případnou asexualitu postav (= všichni zkrátka nemohou být asexuálové, není-li uvedeno jinak). Pokud příběh zobrazuje romantické vztahy a orientace, záleží vždy na interpretaci diváka, zda bude tuto náklonost považovat za odraz sexuality či nikoliv.

V těchto příbězích se tedy nejedná o reprezentaci asexuality per se. Jejich poselstvím je především to, že ne každý příběh potřebuje mít svou sexuální stránku - ať už za jakýmkoliv účelem.

Advertisement