Acepedie Wikia
Advertisement

Afobie v LGBTA+ komunitě je označení pro diskriminaci, odpor, útlak nebo iracionální obavy z asexuality, aromantičnosti a zbytku a-spektra či osob takto orientovaných mezi členy komunity ostatních menšinových sexuálních (ev. romantických) orientací či trans lidmi. Zahrnuje celou škálu negativních reakcí, postojů a pocitů k samotné orientaci či k osobám, které se s danou orientací identifikují - příp. se to o nich někdo domnívá. Jedná se o různé předsudky, pohrdání, averze, nenávist či antipatie způsobené samotnou příslušností k ace/aro orientacím a vztahující se obvykle na všechny nebo většinu osob k nim příslušících, nikoliv jako následek individuálního chování. Může se projevovat i fyzickými útoky. Obdobou je Bimofobie v případě bisexuální/romantické orientace, transfobie u transsexuálů/genderů atd. uvnitř komunity.

Někdy se pod ppojem afobie řadí také diskriminace, odpor, útlak nebo iracionální obavy z agender lidí.

Většina LGBTA+ komunity však asexuály a aromantiky považuje za její součást a chování popsané v tomto článku neschvaluje![1][2][3]

Exclusionismus.jpg

Typy projevů afobie[]

Podobně jako v každé větší skupině lidí se i v LGBTA+ komunitě nacházejí jedinci či skupinky jedinců, kteří diskriminují ostatní. Jelikož příslušníci této komunity sami diskriminaci zažívají, jsou takové případy sice méně časté, než ve většinové společnost - zato však mohou v diskriminovaných minoritách o to silněji a bolestněji rezonovat.

V konečném důsledku to však nedokazuje nic jiného, že prostě fakt, že i LGBTA+ lidé jsou jenom lidé a jako všude zkrátka někteří lidé mají pocit, že si jiní lidé něco nezaslouží.

Tito lidé se často označují jako exklusionisté. Jejich argumenty proti akceptování asexuálů (a aromantiků) jako součásti LGBT+ komunity jsou velmi podobné jako argumenty používané i proti jiným skupinám (bisexuálů, trans, pansexuálů...) nebo dokonce obdobou argumentů homofobních[4][5][6][7][8][9]:

 • Asexualita není orientace, ale nemoc/volba nemít sex.
 • Asexualita je nemožná/novodobý výmysl/internetový výmysl.
 • Je to jenom fáze, ze které vyrostete.
 • Nemžeš vědět, že nechceš sex, když to nezkusíš.
 • Měl jsi sex, tak nemůžeš být asexuál.
 • Afobie neexistuje/asexuálové nečelí útlaku.
 • Asexuálové nepociťují stejnopohlavní přitažlivost, proto nepatří do LGBT.
 • Asexuálové jsou jen nepřiznaní homosexuálové, způsobují zmatek a podporuje internalizovanou homofobii.
 • Asexualita/afobie nemá žádnou historii, nikdy to neexistovalo/nebylo součástí LGBT.
 • Asexuálové jsou homofobní/transfobní/rasisti/cishet straight lidé a ohrožují naše bezpečí v LGBT komunitě.
 • Asexuálové benefitují z homofobie, vztahuje se na ně straight privilegium.
 • Asexuálové jsou prudérní, vadí jim projevy náklonnosti/sexuální vzdělávání.
 • Asexuálové kradou omezené zdroje LGBT komunity/kradou pojmy autistům, lesbám atd.
 • LGBT komunita bojuje a vždy bojovala proti homofobii a transfobii, ani jedno se asexuálů netýká.
 • Asexuální terminologie jako allosexuál nebo rozdělená přitažlivost jsou homofobní.
 • Asexuálové jsou skuteční a mají své problémy, ale nejsou LGBT.
 • Tohle je naše komunita, udělejte si svou vlastní./Máte svou vlastní komunitu, proč se cpete do naší?
 • Sex je soukromá věc mezi partnery, nikdo nechce poslouchat o vašich preferencích a že ho nemáte.
 • Asexuálové lžou o tom, že trpí stejně nebo ještě víc než LGBT.
 • Asexuálové si vymýšlí historii, aby to vypadalo, že v ní byli.
 • A v LGBTA+ není pro vás, je pro allies, aby se mohli přidat homosexuálové, kteří to zatím tají.
 • Proč tak moc toužíte být utiskovaní?
 • Všichni ace/aro by měli umřít/zabít se.
 • atd.

Zejména v online prostředí, kde se dnes mnoho minorit setkává a kde se šíří nejvíce informací, se lze setkat s tím, že si někteří lidé dokonce hrdě přidají ke jménu slovo "aphobe/aphobic/aphobia" a cíleně napadají asexuály popříladě vytváří přímo účty s obdobnými názvy zaměřené proti asexuálům.[10] Mnozí také záměrně zveřejňují sexuální příspěvky, výhružky smrtí atp. na místa určená asexuálům.[11] Oblýbený fórek k zesměšnění a invalidaci asexuality jsou tvrzení, že asexuálové ted musejí být rostlina a/nebo se množit buněčným dělením, což je podle dotyčných jediný možný význam slova asexuální.[12] Někteří lidé z LGBTA+ komunity jsou schopni obvinit asexuály ze sexualizace dětí a teenagerů kvůli tvrzení, že i mladí lidé mohou rozpoznat svou asexualitu/aromantičnost, stejně jako ostatní orientace,[13][14] (dokonce třeba i v oblasti fikce[15]) ačkoliv děti také prokazatelně sexualitu mají a objevují.[16] A to i ti, kteří souhlasí, že ve stejném věku je možné poznat např. homosexualitu.[17][18]

Typický je také gaslighting, forma psychologické manipulace, jejímž cílem je zasít v cílovém jednotlivci nebo v členech cílové skupiny pochybnosti o jejich vlastní paměti, prožitcích a vnímání reality skrze využití metod jako opakované popírání, zmatení, protiřečení a lhaní. Konkrétně se to týká popírání či znevažování prožitků obětí korektivního znásilnění, popírání a zesměšňování jiných forem afobie či sebevražedných pocitů asexuálů, dožadování se důkazů zmíněných prožitků a následné odmítnutí nebo znevažování těchto důkazů, tvrzení, že cokoliv negativního řečeného proti asexuálům byl jen vtip a asexuálové přehánějí atd.[5] Gaslighting může u manipulované osoby vést k újmě na duševním zdraví, ke značným psychickým traumatům, depresi, snížení či zborcení sebevědomí a sebedůvěry a je tedy formou citového týrání.[19]

Specifickou afobií tak říkajíc "na půl cesty" je stav, kdy dotyční uklidňují všechny "queer/LGBT" asexuály s tím, že jsou určitě platnými členy LGBT komunity, ale "straight/cishet ace/aro" lidé a někdy také jmenovitě aromantičtí asexuálové (často rovněž nazívaní straight/cishet, i když žádným způsobem nejsou přitahováni k jakémukoliv pohlaví[20]) tam nepatří - protože asexualita prý sama o sobě neznamená, že je někdo LGBT+. Podle tvrzení exclusionistů se však údajně zejména oni zuby nehty o své místo perou, jsou homofobní, považují své problémy za úplně největší, ohrožují ostatní členy LGBT komunity, odvádí (kradou) pozornost podporovatelů od skutečné diskriminace a zkrátka jsou špatní.[21] Občas se přímo objeví zmínka, že je škoda, jak špatné jméno queer asexuálům dělají.[22]

Mohlo by se zdát, že jde o mírnější případ afobie. Ve skutečnosti je však možná ještě horší - přináší rozkol do samotné aro/asexuální komunity, podvědomě nutí část asexuálů volit mezi LGBT komunitou a zavržením části své komunity, přenáší boj od exklusionistů do našich vlastních řad a podporuje zejména u heteroromantických a aromantických asexuálů internalizovanou afobii - čímž pak exklusionisté ještě posílí svá tvrzení ve chvíli, kdy jim sami někteří asexuálové dávají za pravdu a uzavírají tím kruh, jelikož opět podkopávají nohy ostatním asexuálů, kteří proti exklusionismu bojují. Navíc tím eckluzionisté dávají jasně najevo, že podle nich asexuálové a aromantici obecně do LGBTA+ komunity prostě nepatří - ti, které snad teoreticky přijímají jsou přijati na základě své homo/bi orientace nebo jako trans lidé, asexualita je v tu chvíli prostě ignorována a stále považována za nedůležitý prvek, o němž netřeba mluvit.[23] Obdobný argument používají někteří i proti bisexuálům[24], pansexuálům atd., kteří někdy vstupují do vztahu s opačným pohlavím - že mohou existovat jako heterosexuálové, nemají skoro žádné problémy a tak do LGBTA+ komunity vlastně vůbec nepatří atd.[25][26][27][28][29][30][31] I trans lidé[32][33][34][35][7] si ještě vzpomínají na dobu, kdy velmi často slýchali podobné věci, jako nyní asexuálové.

Ačkoliv se s většinou afobických projevů od ostatních LGBTA+ menšin setkáváme především online, i ve hmotném světě s nimi lze přijít do styku. Je známá např. žena, která se sama přiznala ke krádežím prodávaných ace pride předmětů, osobních věcí a vyhrožovala násilím.[36] Jiní se víceméně doslova vrhli na Trevor projekt, který se zaměřuje na pomoc se sebevražednými pocity u LGBTA+ lidí, když do své podpory zahrnul i asexuály (u nichž se podle výzkumů sebevražedné pocity projevují mnohem častěji, než u ostatních).[37][38][39]

O aromantičnosti se obecně tolik nemluví jako o asexualitě. Stejně tomu je i v případě jiných romantických orientací, jsou v této situaci spíše na pozadí oproti orientacím sexuálním, které v běžné mluvě obvykle zahrnují i danou romantickou složku (i když někdy trochu "pomíchaně"). Někdy je však aromantičnost zmíněna po boku asexuality ve výše popsaných kontextech.

Následkem afobie v LGBTA+ komunitě se s ní někteří asexuálové bojí nebo nechtějí asociovat. Alloromantičtí sexuálové a aromantičtí allosexuálové o své aspec orientaci v rámci LGBTA+ komunit raději nemluví a identifikují se raději skrze druhou část své orientace s jinou sexualitou nebo jako transgender - někteří proto, aby nemuseli aspec orientaci vysvětlovat, jiní se obávají negativních reakcí,[40][41][42][43][44][45] někdy dokonce i ze strany (bývalých) přátel. Konkrétní příklady následků viz dále.

Historické pozadí afobie v LGBTA+ komunitě[]

Afobie není v LGBTA+ komunitě v žádném případě novým jevem. Za její předchůdce lze považovat transfobii, jíž předcházela silná vlna pan/bifobie a ještě předtím i svým způsobem gay/lesbofobie. Není překvapením, že se tyto projevy nesnášenlivosti často překrývají.[46][47] Je tedy pravděpodobné, že kdo se označuje jako trans exkluzionista, bude i proti asexuálům, pansexuálům atp.

V dnešní době se LGBTA+ exkluzionisté pravděpodobně nejhlasitěji a nejnenávstněji projevují na internetu, kde je chrání pocit anonimity. I v minulosti však byly jejich hlasy slyšet, ve hmotném offline světě však naštěstí tím slaběji, čím více se komunita rozrůstala. Přesto se s nimi stále lze setkat i offline - nejčastěji samozřejmě v rámci LGBTA+ aktivit, jako jsou napčíklad Pride akce. Jejich snahou je nepohodlné minority z podobných akcí vystrnadit - ať už svým nepřátelským chováním nebo méně často dokonce z pozice organizátorů.

Podrobněji si lze o histotii LGBTA+ exkluzionismu přečíst zde.

G vs L[]

První nesouhlasné hlasy se vznikem větší, zastřešující komunity, se objevily už v jejích začátcích. Někteří mužští gayové se projevovali šovinisticky, měli pocit nadřazenosti nad ostatními obdobnými menšinami i lesbami - ty se naopak některé chtěly vyhnout hře na genderové role, která byla všudypřítomná např. v gay barech a obecně mnoh feministek z lesbické komunity s gayi odmítalo spolupracovat.[48]

Drobné počátky afobie, konkrétně především acefobie lze pozorovat již v tomto bodě vývoje LGBTA+ komunity, ačkoliv nepřicházela přímo z jejího středu - přesto však z feministických kruhů. Helen Fraser napsala do politického časopisu The Westminster Review v roce 1907 esej nazvanou Women’s Suffrage, která pojednává o tom, že kdyby ženy získaly možnost volit politiky, "mužatky" a asexuální ženy by tomu brzy dominovaly a vše by zničily pro "opravdové dámy".[49][50] Ironií je, že o něco později shledávaly feministky ženskou asexualitu jako ideální stav pro boj s patriarchátem.[51]

V 70.-80. letech 20. století se podle výzkumu nacházelo v gay a lezbické komunitě cca 16 % homoromantických asexuálních mužů a 11 % homoromantických asexuálních žen[52][53] (podobně se i někteří bisexuálové identifikují jako gayové či lesby[54]). U mužské části těchto "asexuálních homosexuálů" byl pozorován nejvyšší výskyt sebevražedných myšlenek.[55] A ačkoliv si připadali osamělí, stýkali se s ostatními lidmi z gay a lesbické komunity méně často a více než ostatní se vyhýbali i gay barům a místům či aktivitám, kde se ostatní často vyskytovali s partnery nebo si je tam teoreticky hledali.[56]

LG vs B[]

I přes velký přínos bisexuálů od počátku LGBT+ hnutí docházelo a někdy stále ještě dochází k odmítání bisexuality jako sexuální orientace nebo součásti LGBTA+ komunity. Tento jev se silně proobjevil již v 70. a 80. letech 20. století.[57][58]

Příklady bifobie v LGBTA+ komunitě:

 • heterosexualita a homosexualita jsou jediné skutečné orientace, bisexualita je "sekundární/druhotná homosexualita"[59]
 • bisexuálové jsou prostě jen homosexuální, ale bojí se to přiznat a být o své identitě upřímní[60]
 • bisexuálové si pod vlivem internalizované homofobie/tlakem společnosti přejí, aby byli/vypadali heterosexuální[61]/skrze identifikaci jako bisexuálové zkouší uniknout útlaku[62][63]
 • bisexuálové jsou heterosexuálové, kteří jen občas chtějí po sexuální stránce experimentovat se stejným pohlavím[64][65]
 • bisexualita nemůže existovat, je to jen fáze, z níž člověk vyroste a nakonec si vybere jednu stranu - pomine časem nebo ve chvíli, kdy se bisexuál dostane buď do homo- nebo heterosexuálníhi vztahu.[66]
 • bisexuálů je jen málo, nejedná o skutečnou orientaci[67]
 • "Lidé jsou buď straight, gay nebo lžou!"[68]
 • bisexualita možná existuje u žen, ale není možné, aby muži byli bisexuální[69][70]
 • bisexualita je jen rovnoměrná přitažlivost k oboum pohlavím.[68]
 • bisexuální chování a hlásení se k bisexální identitě není nic jiného než společenský trend[71]
 • bisexuálové jssou promiskuitní[69]
 • bisexuálové mohou uniknout útlaku od heterosexuálů přizpůsobením se jejich očekáváním ohledně sexuálních a romantických vztahů s opačným pohlavím/nejsou dostatečně homosexuální, aby patřili do komunity.[67]
 • bisexuálové jsou zrádci komunity.[54][72][73]
 • bifobie neexistuje a pokud bisexuálové něco takového zažívají, jedná se prostě o homofobii, která je způsobena heteronormativitou a příp. misogynií, nikoliv jejich bisexualitou.[74][75][76]
 • bisexuálové jsou/bisexualita je homofobní/transfobní[77]

Další příklady:

 • odmítání vztahů se všemi bisexuály, protože je podezřívají z nevěry, dvojího života atp. a vidí u nich i větší riziko přenosu chorob, jako např. HIV.[78][69]
 • záměrné ignorování, vynechávání, falšování nebo převysvětlování důkazů o bisexualitě v historii, vzdělávání, médiích a dalších primárních zdrojích až do míry zdání, že bisexualita nikdy neexistovala.[79][80]
 • bisexuálové čelí v rámci gay a lesbické komunity mikroagresím, šikaně a ostatnímu anti-sociálnímu chování[81]
 • v pracovním prostředí se bisexuálové cítí ohroženi z obou stran - od svých homo i hetero kolegů.[64]

Mnoho bisexuálů se často kvůli předsudkům, obavám či neznalosti zejména v minulosti uchylovali k užívání zaběhlejších kategorií a považovali se stejně jako mnozí asexuálové buď za homo- nebo heterosexuální.[54] Ukazuje se, že takováto obousměrná diskriminace způsobuje, že mnoho bisexuálů skrývá svou sexualitu v ještě větší míře než homosexuálové, což vede k podceňování běžnosti bisexuality (zejména u mužů).[62][63][82][83] Bisexuálové se často setkávají s obviněním, že jsou (nebo samotná jejich orientace je) homofobní. Kvůli takovým postojům (které se pak někdy vztahují i na gaye, jenž nemají rádi anální styk) se mnozí bisexuálové bojí o své sexualitě otevřeně hovořit a v komunitě se přetvařují, nazývají se čistě homosexuály. Jak sami uvádějí, je tento přístup mnohdy ještě horším útlakem, než jaký jim způsobuje tradiční heteronormativita společosti.[84][77]

V současnosti si ještě mnoho bisexuálů pamatuje dobu, kdy asexuálové nacházeli útočiště především v bisexuální komunitě.[85][86][87][88][89] Důvodem byla právě ona podobnost problémů, jimž obě tyto sexuality čelily a stále čelí, i když dnes už i někteří bisexuálové zapomněli. Už v roce 2000 si někteří lidé všímali, že bisexuálové a asexuálové zažívají obdobné situace, pokud jde o vymazání/neviditelnost jejich orientace dostatečně natolik, aby se o tom obšírněi zmínili v textu věnovaném právě bisexualitě. Jedná se zejména o odmítání jejich existence jak ze strany heterosexuálů tak i ze strany homosexuálů, kvůli čemuž jsou pak obě skupiny stejně náchylné k obviněním z vytváření falešných identit nebo ze skrývýní své skutečné homosexuální orientace.[65] Významné podobnosti mezi celou řadou argumentů afobů v LGBT+ komunitě s argumenty bifobů si přitom sami bisexuálové často silně uvědomjí a někteří se na to snaží i upozornit.[90][91][92][93][94][95]

Bisexualita byla pro asexuály relativně dobře použitelná kategorie také proto, že stála mimo heterosexualitu i homosexualitu a jistým způsobem nabourávala binárnost sexuální přitažlivosti jako takové. V době, kdy většina lidí očekávala, že jste buď straight nebo gay se najednou velmi snadno jevila jako jediná další možnost pro někoho, kdo nebyl ani jedno.[96] Mnoho bisexuálů svou sexualitu vnímalo jako "potenciál nebo esenciální kvalitu, kterou má mnoho lidí, ale pouze někteří lidé vykazují skutečné pocity přitažlivosti nebo sexuálního chování. Podle této definice lidé mohou být - a jsou - bisexuální, aniž by někdy zažili přitažlivost k jednomu nebo druhému pohlaví a aniž by někdy měli sexuální vztahy s jedním nebo druhým pohlavím."[97] A s takovým přístupem se není čemu divit, že zde asexuálové a také aromantici nalezli své útočiště - protože když k žádnému pohlaví přitažlivost nepociťuješ, je tvůj potenciál ji pocítit teoreticky stejný pro obě pohlaví. Odtud také pochází po dlouhou dobu nejpopulárnější definice bisexuality: Ani gay, ani straight.[98] Definice, která sama o sobě odpovídá jak bisexuálům, tak také asexuálům a které se mnozí bisexuálové drželi právě proto, aby s přijetím jiné definice neodvrhli část své komunity.[86]

LGB vs T[]

I transfobie a trans exkluzionismus se v rámci LGBTA+ komunity objevili již v 50., 70. a 80. letech 20. století, ačkoliv to byli právě trans aktivistky tmavé pleti, kdo se mezi prvními postavil na odpor a vedl boje v době Stonewallských nepokojů, které jsou dnes považovány za počátek moderního hnutí za LGBTA+ práva.[99][100]

Příklady transfobie v LGBTA+ komunitě:

 • transsexuálové jsou jen homosexuálové, kteří chtějí být raději trans a hetero, než aby přijali svou homosexualitu[101][102]
 • transsexuálové podporují předsudky/stereotypy,[60] např. "že všichni muži, které přitahují jiní muži, jsou v podstatě zženštilí"[101]
 • transsexuálové jsou příšery, které na homosexuální komunitu přitahují nechtěnou pozornost[103]
 • trans ženy jsou pořád muži (ženy), nepatří do ženských (mužských) komunit a na ženám (mužům) vyhraněná místa[104][105][106]
 • trans ženy jsou jen muži, kteří se snaží vetřít ke skutečným ženám - jsou to oportunisté, infiltrátoři a ničitelé - s mentalitou násilníků[107][108]
 • LGB komunita se má věnovat homosexuálním záležitostem[109]
 • mladí homosexuálové jsou už tak dost zmatení a nepotřebují být krmeni ještě pochybnými názory o genderech.[109]
 • trans lidé do LGB komunity nepatří, protože jsou až moc divní, dělají jí špatné jméno[102]
 • trans lidé do LGB komunity nepatří, protože můžou fungovat jako straight díky přijetí stereotypů o chování podle genderu[102]
 • transfobie neexistuje[110][111]
 • trans lidé jsou psychicky nemocní a násilničtí[112]
 • transgender ideologie ohrožuje práva žen a lezeb,[112] které jsou s nimi mj. nuceny do vztahů[113][114]

Další příklady:

 • vytváření skupin zaměřených na odmítání transgenderů (zejména jako skutečných žen - neuznávající změnu pohlaví), šíření anti-trans letáků, výhružky smrtí a násilím, fyzické napadání trans lidí i jejich zastánců, narušování inkluzivních akcí, zesměšňování[115][107][116][117][116][118][114][119][120]
 • používání označení shemale jako urážky pro trans ženy[121]
 • některými lesbami odmítáni i trans muži, kteří se před změnou pohlaví identifikovali s lesbickou komunitou.[122]
 • záměrné používání neplatných zájmen a jmen podle biologického pohlaví (za účelem výsměchu, podrývání sebevědomí, narušování sebeidentifikace atd.)[123][124][125] a to často i po operativní, hormonální a legální změně pohlaví.[126]
 • dochází ke snahám o znepřátelení trans a bisexuálních komunit.[127]
 • někteří homosexuállové odmítají trans ženy a trans muže jako potencionální partnery. O jiných lesbách, které mají za partnerku trans ženu a gayích s trans partnerem[128] si pak někteří myslí, že vlastně nejsou homosexuálové.
The Advocate, 1999, May 25.png

Na Michigan Womyn's Music Festival (1976-2015) organizovaný lesbickými feministkami a zaměřený čistě na ženy byl od počátku zakázán přístup trans ženám, i přes protesty mnoha LGBTA+ skupin.[129]

Ještě roku 1999, kdy homosexuální magazín The Advocate uspořádal tento výkum, odpovědělo na otázku zda by transgender lidé měli být součástí hnutí za práva gayů 48 % účastníků ne a 6 % si nebylo jistých.

Většinu těchto názorů a aktivit dnes zastává především hnutí TERF, Trans-exclusionářské radikální feministky (pro odlišení od ostatních radikálních feministek, které s nimi nesouhlasí[130]). Tento název byl popularizován roku 2008 a základní myšlenkou TERF skupin zkrátka je, že trans ženy nejsou skutečné ženy a pokud jde o ženské akce a prostory (setkání lezeb, dámské toalety, šatny, vězení atd.), mělo by se s nimi zacházet jako s muži - tj. měly by být vyloučeny z ženských záležitostí. Ačkoliv se soustředí primárně na ženy, projevují se obecně transfobicky.[131][132][112][119] Vzhledem k dlouhé tradici prolínání feministické a lesbické komunity se i transfobické názory v lesbické komunitě ujaly. TERF hnutí zachází přitom až do takových extrémů, že např. spolupracovalo s konzervativními politiky, aby připravili trans lidi o zákonnou ochranu a některá lidská práva, bez ohledu na to, že daný zákon měl chránit také ostatní členy LGBTA+ komunity.[133][134] TERF jsou však v menšině a ostatní lesby s přítomností trans lezeb problém nemají, nesouhlasí s názory exkluzionistů a považují většinu těchto negativních nálad za následek tlaku "z vnější" - od heterosexuálních žen.[135] "Spíše, než aby bojovali s těmi, kteří nás utlačují, TERFky pronásledují ty nejvíce utlačované lidi, místo aby s nimi utvořily koalici."[117]

Podle výzkumu z roku 1992 je mezi trans lidmi zhruba 16% asexuálů,[136] výzkum z roku 2016 ukázal 4%. Trans asexuálové čelí výrazně vyšší míře bezdomovectví a více případům vyhození z domova než jakákoliv jiná podskupinna trans osob.[137] Samotná rétorika a taktiky afobů z řad LGBT+ komnity se přitom velmi podobají vyjadřování TERF aktivistek až do takové míry, že je lze snadno zaměnit.[138][139][140]

LGBT vs P[]

Po dlouhou dobu byli pansexuálové, podobně jako i asexuálové součástí bisexuální komunity - v literatuře se někdy můžeme setkat s termínem bisexuálové slepí k pohlaví (sex-blind bisexual)[65] nebo slepí k genderu, jak svou sexualitu mnozí bisexuálové v minulosti sami definovali.[141] Jiní však ve svých vztazích s ostatními spatřují rozdíly podle pohlaví či genderů dotyčných a právě v této rovině dnes leží rozdíl mezi bi- a pansexualitou.[142] Pro tuto blízkost se na pansexuály také vztahují obdobné problémy, jaké zažívají bisexuálové (viz výše).

Další specifické projevy panfobie v LGBTA+ komunitě:

 • někteří bisexuálové je neuznávají, obviňují je ze snahy vymazat bisexualitu a dožadují se, aby se prostě také označovali za bisexuální/odmítají je jakkoliv od bisexuálů odlišovat[143][144]
 • obecně je pansexualitě mnohými odmítán existence či odlišnost od bisexuality[145]
 • pansexuálové, se v LGBTA+ prostředí někdy raději označují za bisexuály, aby se vyhnuli dohadům nebo vysvětlování[146]
 • P v akronymu LGBT+ někteří neoblmě označují za zkratku pro pdofíliy[147][148]
 • pansexuálové se víc než často setkávají s uštěpačným fórkem - otázkou, zda je sexuálně přitahují pánvičky[149][150]
  • horší vrzí jsou obvynění, že když je tedy přitahuje všechno, pak určitě i zvířata a neživé předměty[151][152][145] a někdy také děti[153][154][155]
 • pansexuálové jsou považováni automaticky promiskuitní, nevěrné čii vyžadující polyamorii[156]
 • pansexuálové jsou hojně obviňováni z bifobie[156]
 • původ pansexuality je falešně připisován sociální síti Tumblr[156]
 • pansexuálové jsou obviňováni, že neprávem dělají z panfobie větší problém, než je homofobie[157]
 • panfobie neexistuje[158][159]
 • pansexualita je bifobní a transfobická[160][161]

Pansexualita jako taková má velmi blízko k demisexualitě. Zhruba 12 % asexuálů se vyjádřilo, že kromě asexuality mají nejblíž právě k pansexualitě, což je druhý nejvyšší počet mezi ostatními sexuálními orientacemi.[162]

LGBT(P) vs A+[]

Jak je z výše uvedeného zřejmé, někteří lidé zkrátka neradi rozšiřují LGBTA+ komunitu i přes to, že v ní všechny skupiny tak nějak vždy byly a že právě název složený z iniciálů jednotlivých skupin byl zaveden kvůli lepší inkluzi. Je proto jasné, že jakmile se některá skupina ově vyčlení a pojmenuje, zvednou se proti ní vždy ty stejné hlasy - velmi podobné i samotným argumentům straight odpůrců všech LGBTA+ menšin.

Jen pro příklad tedy uvedeme ještě několik dalších, přičemž samotná afobie je již popsána výše.

Intersexuálové:

 • sami řekli, že nechtějí být součástí LGBT[163]
 • mají svou vlastní komunitu[164]
 • intersex je fyzický defekt/abnormalita a ne gender a proto nejsou transgender, nejsou LGBT[165][166]
 • vymazává to cis/hetero intersex jedince
 • atd.

Queer (ang. podivný, zvláštní) je slovo, které bylo zejména ve 20. století používáno jako hanlivé označení homosexuálů.[167] LGBTA+ komunita se s ním rozhodla bojovat tak, že ho přijala za své hrdé označení a sebrala ho tak homofobům. Odtud pochází i slogan: "Jsme queer a jsme tady! Zvykněte si na to!"[168] Oproti slovu gay, které rovněž bylo a někde tále je používáno urážlivě, mělo slovo queer silnější kadenci, jak zdůrazňuje někdy stále ještě používaný slogan: "Ne gay jako veselý, ale queer jako jděte do prdele."[169] Dnes se používá jako alternativní označení LGBTA+ komunity nebo i jako individuální identita osob, které se z nějakého důvodu neidentifikují s konkrétní orientací/genderem.[170] Je velmi pravděpodobné, že odpor mnoha exkluzionistů k používání tohoto slova rovněž souvisí s jejich exkluzionistickou náturou. Jelikož jeho současné použití bourá vymezenost jednotlivých kategorií queer komunity, otevírá ji více lidem.[171] Q může také znamenat questioning, pro jedince, kteří si zatím nejsou jistí, do které kategorie spadají, ale vědě, že nejsou straight.

Srovnání[]

Asexuálové Bisexuálové Pansexuálové Trans
Neexistují. Neexistují. Neexistují. Neexistují.
Je to jen trend. Je to jen trend. Je to jen trend. Je to jen trend.
Takže jste kytky/množíte se mitózou? Takže uznáváte jen 2 pohlaví/gendery? Takže vás přitahují pánvičky? Můj gemder je bojová helikoptéra...
Je to (psychická) nemoc. Je to (psychická) nemoc. Je to (psychická) nemoc. Je to (psychická) nemoc.
Vymysleli si to, aby se cítili líp, že je nikdo nechce a jsou sami. Vymysleli si to, aby se cítili líp, že chtějí spát se všemi. Vymysleli si to, aby se cítili líp, že chtějí spát se všemi. Rači změní pohlaví, než aby byli teplí.
Jsou jen pruderní. Jsou jen promiskuitní. Jsou jen promiskuitní. Jsou to jen muži, co chtějí znásilňovat skutečné ženy.
Je to jen dočasná fáze/následek traumatu. Je to jen dočasná fáze/následek traumatu. Je to jen dočasná fáze/následek traumatu. Je to jen dočasná fáze/následek traumatu.
Jsou ve skutečnosti homo/hetero, jen si to nepřiznají/chtějí být zajímaví. Jsou ve skutečnosti homo/hetero, jen si to nepřiznají/chtějí být zajímaví. Jsou ve skutečnosti homo/hetero, jen si to nepřiznají/chtějí být zajímaví. Jsou ve skutečnosti homo/hetero, jen si to nepřiznají/chtějí být zajímaví.
Jsou homo-/transfobní. Jsou homo-/transfobní. Jsou homo-/bi-/transfobní. Jsou homo-/lesbofobní.
Nejsou utlačovaní. Nejsou utlačovaní. Nejsou utlačovaní. Nejsou utlačovaní.
Afobie neexistuje. Bifobie neexistuje. Panfobie neexistuje. Transfobie neexistuje.
Vy jste vždy ti špatní, žádný exkluzionista vám nikdy... Vy jste vždy ti špatní, žádný exkluzionista vám nikdy... Vy jste vždy ti špatní, žádný exkluzionista vám nikdy... Vy jste vždy ti špatní, žádný exkluzionista vám nikdy...
Můžou žít jako straight. Můžou žít jako straight. Můžou žít jako straight. Můžou žít jako straight.
Muži takoví být nemůžou. Muži takoví být nemůžou. Muži takoví být nemůžou. Muži to předstírají, aby se dostali k ženám.
Nepatří do LGBT+ komunity... Nepatří do LGBT+ komunity... Nepatří do LGBT+ komunity... Nepatří do LGBT+ komunity...
Cishet asexuálové. Bihet bisexuálové. ? Shemale.
"S tím bych nerandil/a..." "S tím bych nerandil/a..." "S tím bych nerandil/a..." "S tím bych nerandil/a..."
Jsou to cisheti co chtějí infiltrovat a poškodit LGBT bezpečné prostory/krást LGBT omezené zdroje. Jsou to cisheti co chtějí infiltrovat a poškodit LGBT bezpečné prostory/krást LGBT omezené zdroje. Jsou to cisheti co chtějí infiltrovat a poškodit LGBT bezpečné prostory/krást LGBT omezené zdroje. Jsou to cisheti co chtějí infiltrovat a poškodit LGBT bezpečné prostory/krást LGBT omezené zdroje.
Nemůžou cítit lásku/mít vztah. Nemůžou být věrní v hetero/homo vztahu. Nemůžou být věrní. Nejsou skutečné ženy/muži.
Výhružky násilím/smrtí/ponoukání k sebevraždě. Výhružky násilím/smrtí/ponoukání k sebevraždě. Výhružky násilím/smrtí/ponoukání k sebevraždě. Výhružky násilím/smrtí/ponoukání k sebevraždě.
Mate to (LGBTA+) děti. Mate to (LGBTA+) děti. Mate to (LGBTA+) děti. Mate to (LGBTA+) děti.

Se všemi zmíněnými typy diskriminace se samozřejmě můžeme setkat i u samotných jednotlivých menšin - včetně některých asexuálů a aromantiků, stejně jako se lze setkat s internalizovanou afobií/transfobií/homofobií atd.

Příklady LGBTA+ afobie[]

Explicitní afobie:

 • "Všem asexuálům, kteří si myslí, že exklusionisté jsou jen na internetu. Pamatujte, logicky nejsme nepohybliví, chodíme na Pride, hledáme vás. Nemůžu mluvit za všechny exklusionisty, ale tento rok si kladu za cíl ukrást tolik věcí, colik jen půjde. A ne jen od prodejců. Hlídejte si své tašky ;)” - lovely-leabean[172]
 • Roku 2011 v dokumentu (A)sexual, prominentní queer aktivista a médiálně známý Dan Savage naznačil, že asexualita je pouze preferencí a že volba nemít sex, jak řekl, si nemusí nutně zasloužit pozornost. “[Asexuální komunita] nemusí za tohle právo pochodivat. Prostě zůstaňte doma a nic nedělejte,” řekl a dodal, že mu celá ta věc připadá “směšná."[173]
 • "cisgender heterosexuální asexuálové NEJSOU. LGBT. nejste utlačovaní. nikdy nebudete utlačovaní. proč to tak moc chcete? máte své vlastní malé problémy, nikdo neříká, že ne. ale nechovejte se, jako že vaše problémy jsou větší než naše. udělejte si svou vlastní komunitu" - diinahslance[174]
 • "Směřovalo na mě hodně protitlaků z LGBT komunity. Bylo mi řečeno, že asexuálové nemůžou existovat, že by se asexuálové měli přestat snažit předstírat, že jsme speciální. Někteří lidé v LGBT komunitě mi dokonce řekli, že asexuálové se snaží 'infiltrovat jejich hnutí'." - Sara Beth Brooks[175]
 • "Proč jsou ti nejhlasitější asexuálové těmi, kdo všem ostatním asexuálům dává tak špatnou reprezentaci jakože...prostě si sedněte a buďte zticha lidi...nikdo vás nezabije za to, že jste ace, tak se přestaňte chovat, jako kdyby jo." - epikbecky[176]
 • "Jsem TAK unavená prakticky všichni z mých ace kamarádů souhlasí cishet aro/ace lidé nejsou lgbt jdu 'shit and piss'" - pukesimulator[177]
 • "Cishet je zkratka pro cisgender a heterosexuály/heteroromantiky vy hloupá hovada, takže ano, asexuálové můžou být straight." - Investigays[178]
 • "Někteří z mých přátel mají skupinový chat věnovaný tomu, že jsou afobičtí, takže jsem se jich na to zeptal a řekli mi, že je to jen soukromý vtip. přesto všichni jednají opavdu acefobicky and kromě jednoho z nich. nejsem si jistá, jestli jsem ace a mnohokrát jsem se sama sebe ptala, jestli jsem, takže tohle všechno se mi protiví" - hailey.jalovecky[179]
 • "Už nebudu dál posílat peněžní dary na Trevor project (tísňová linka pro LGBTA+ lidi se sebevražednými pocity) a řekl jsem jim proč. Kvůli jejich rozhodnutí vzít přísně omezené zdroje od skutečných LGBT lidí a používat je pro "ace" poradenství, navzdory historii toho, jak homofobní většina ace lidí a organizací jsou. Mohou získat své finanční prostředky od "aces“, protože tenhle špinavý allogay homogay s nima skončil. Doufám, že vy všichni můžete nahradit těch 3000 dolarů, které jsem jim dal minulý rok."[180]

Implicitní afobie:

 • Z knihy o queer historii USA pro mládež, jedijná zmínka o asexualitě na s. 277 zní:
  "ASEXUÁLNÍ/ASEXUALITA “Asexualita” je relativně nedávný termín používaný těmi, kdo po nějakou část svých životů nepociťují sexuální touhu. Někteří jedinci toto přijali jako sexuální orientaci—podobnou heterosexualitě, bisexualitě nebo homosexualitě—ale pro mnohé ostatní je asexualita dočasný pocit."[181] Ve druhé knize autora o queer historii pak o asexualitě nepadla ani zmínka, přestože je součástí této historie a autor dokonce zmiňoval Kinsleyho výzkum.
 • "Nesouhlasím s utlačovací olympiádou. Nijak neberu asexuálům svou podporu a jsem plně pro inkluzi asexuálů—ale vy asexuálové nepostrádáte žádná práva a nikdo vás nezabije za to, že jste ace. Jste vítáni v této komunitě, ale znejte své místo." - the_sour_hour[182]
 • "Na podzim jsem si zapsala předmět Teorie Queer Literatury a dozvěděla se víc o identitách a LGBTQ historii. Naneštěstí, můj profesor a ostatní studenti neviděli asexualitu jako queer. Zeptala jsem se na asexualitu, ale byla jsem odmítnuta." - Daysha[183]

Reakce na takové chování jsou samozřejmě různé. Někteří asexuálové a aromantici se zatvrdí a sami začnou diskriminovat ostatní sexuality, což není nikdy dobrá cesta. Jiné to zlomí a přinutí je to znovu svou sexualitu tajit, neúčastnit se společných akcí, bát se o asexualitě vbec mluvit - třeba jen online nebo se dokonce stydět za to, kým jsou - připadat si "rozbití". Jiní vytrvávají v boji s diskriminací tak, jak to členové LGBTA+ komunity dělali od samého začátku a pomáhají pro ty, kdo přijdou po nich, zajistit přívětivější prostředí a pro všechny rozšířit více povědomí a pochopení, co se a-spektra týče.

Příklady negativních důsledků LGBTA+ afobie[]

 • "Pokud jsi asexuál, nechoď na pride jako asexuál. Nechceme tě tam. Pokud se chystáš přijít, budeme ti stejně nebespeční, jako jsi ty nám. [...] Viděla jsem jednu slečnu s těmi malými odznáčky s vlajkami hrdosti, všechny sesipané dohromady.Hledala jsem v nich lesbickou vlaku a našla jsem několik asexuálních (ale taky nějaké lesbické, takže dobrý lol) tak jsem předstírala, že hledám něco specifického, pár dalších jsem si odložila na stůl, jakože zvažuju koupi. A vždycky, když se naskytla příležitost, strčila jsem si další ace odznáček do tašky. Nevím, jestli jsem je vybrala všechny, ale v nejhorším případě tam zbyl dva nebo tři lmao."- lovely-leabean[184]
 • "Mnohokrát mě Exclusionisté přiměli si přát, abych nebyla asexuál." - asexualpositivity[185]
 • "Hrozně se za naši komunitu stydím za poslední rok nebo tak. Jako trans osoba chci říct, že ace exkluze a všechno to, co se v komunitě děje bylo příšerné sledovat." - pastatohtori[186]
 • "Acepfobové v LGBT komunitě jsou důvot, proč mi trvalo 6 let než jsem přijala svoji asexualitu." - kristacon69[187]
 • "Věděl jsem, že jsem queer od svých 10 let a ace od 11 a jsou to přesně tyhle hovadiny, co mě stále nutí k nejistotě o sobě samém lol upřímě to nenávidím." - blivshaw[188]
 • "Viděl jsem celé queer skupiny rozpadnout se kvůli pár lidem, kteří se dostali do vedoucích pozic a zneužili toho, aby skupinu změnili v nepřátelskou k ace lidem (spolu s jinými), viděl jsem kamarády změnit se z hrdých asexuálů a aromantiků, které bylo slyšet, na někoho, kdo se aktivně vyhýbá jakékoliv zmínce o těchto orientacích a raději nechá ostatní, aby si rozhodli o jeho orintaci. Já osobně jsem se identifikoval jko ace alespoň po dobu 10 let a když se tahle celá "diskuse" objevila, aktivně a záměrně jsem o tom přestal komukoliv říkat. Abych to dal do perspektivy, nyní jsem otevřeně trans a aktivně o tom říkám každému, kromě úplných cizinců, které potkám jednou v životě. Cítím se víc v bezpečí, když někomu řeknu, že jsem trans, než asexuál. Zejména mezi queer lidmi. Tahle záležitost mi tak ublížila, že jsem si ani neuvědomoval jak moc, ale dnes se mě terapeutka poprvé zeptala na romantické vztahy a já jsem fyzicky nedokázal říct, že jsem aro a ace. Naprosto neschopný, úplně zmrazený, jsem ji víceméně nechal věřit čemukoliv chtěla. Ironicky, fakt že jsem se dostal ze stavu plné připravenosti říct lidem, že jsem ace, do stavu, kdy jsem naprosto neschopný to udělat a je to pro mě nežádoucí je pravděpodobně věc, kterou by bylo dobré probrat s terapeutem. Tohle celé opravdu zničilo ne jen komunitu, ale taky spoustu individuálních ace lidí spousty způsoby. Není to nic "vtipného" nebo relativně neškodného, je to absolutně devastující." - showmesomeoneinnocent[189]
 • "Pamatuji si, že jsem jako teenager na Tumblr hledala vlákna o asexualitě a viděla tak moc naštvaných příspěvků od ostatních LGBTQ stran jejich pocitů o asexuálech a o tom, jestli jsou queer. Ignorovali, že asexuálové nejsou straight. Viděla jsem příspěvek zesměšňující validitu asexuality. Došla jsem k závěru, že asexualita není skutečná. Myslela jsem si, že ti lidé měli pravdu a já jsem jenom zatím nepotkala kluka, který by mě zaujal. [...] Zkusila jsem lezbický online kvíz, abych zjistila, jestli mě přitahuje některá z holek, které jsem v minulosti potkala ve skutečném životě. Kvíz potvrdil, že jsem k holkám přitahována nebyla. Takže co jsem byla? Byla jsem zmatená a prostě se rozhodla považovat se za hetero, jelikož jsem si dokázala představit samu sebe vdanou za muže. Ale nepociťovala jsem to jako správné. Asexualitu jsem vnímala jako správnou. Dávala mi smysl. Prostě jsem jen věděla, že bych si třeba vzala kluka, abych nebyla v konfluktu s mou náboženskou vírou. [...] Cítila jsem se, jako že nemám žádné právo být součástí LGBTQ komunity. Že nemám dovoleno v ní být." - Daysha[190]
 • Pro více delších zpovědí pokračujte na: https://asexualfennekin.tumblr.com/post/184528382935

Asi nejzásadnějším důsledkem výše popsaného chování je nárust internalizované afobie (potažmo nárust homo- a jiných fobií u některých asexuálů) a psychologické problémys tím spojené. Druhotně dochází k tomu, že se obecně někteří lidé v LGBTA+ komunitě či jednotlivých (pod)komunitách necítí dobře, i když třeba nejsou zrovna aromantici/asxuálové.

Příklady podpůrných reakcí[]

Jak se ale říká, na všem zlém lze najít něco dobrého. Tím dobrým v tomto případě je fakt, že negativní hlasy jsou následovány vyjádřeními podpory a o asexualitě se více mluví v širším okruhu, což pomáhá i s pozitivním šířením informací. Skutečně významné LGBTA+ organizace asexualitu uznávají,[191] stejně jako většina členů komunity.[192]

 • "Queer = mimo normu; Ace = pociťování sexuality jinak, než je norma ergo Ace lidé = queer lidé. Vyřazování cishet asexuálů protože nejsou dostatečně utlačováni je sakra hloupé. Je to, co chceme a) vytvořit bezpečné místo pro ty, kdo se neidentifikují a heteronormativním stylem života? Nebo b) soutěžit o to, kdo je nejutlačovanější?" - PennyWillsee[193]
 • "Sama jse lesbická osoba a jsem opravdu sklamaná z naší komunity..JSTE PŘIJÍMANÍ. Proto máme “LGBTQ+” Z DŮVODU ❤️❤️❤️ Ace, genderfluid, pansexual lidé atd jsou skuteční" - xcmldu[194]
 • "nevím, jak vám to všem říct ale.... Queer asexuálové existují a mohou vidět, když si utahujete z cishet asexuálů na základě toho, že jsou asexuálové a já to jako pořádně nemůžu vědět, protože nejsem ace, ale jsme si jistí, že to není dobrý pocit vidět naši komunitu útočit na část jejich identity." - kirbykinnie[195]
 • "we stan our ace and aro buddies" - castielswings67[196]
 • "mimochodem, není to náhoda že my bi+ & nonbinary lidé jsme často nejsilnější podporovatelé lidí na ace & aro spectru. myslíte si že nevím, že čemu aspec lidé čelí je jednoduše v základu bifobie? že jsme my n.b lidé neslyšeli tyhle “jednoduše cishet” pořád a pořád dokola?" - confusedophan[197]
 • "Jen chci říct jak mě mrzí, že se necítíš být součástí své vlastní komunity a opravdu ji potřebujeme udělat leší pro bi,nb & ace community, vy všichni jste skuteční jako hrom, užijte si skvělou Pride" - Shirley_Cookson[198]
 • "přestaňte s gatekeepingem jako kdybyste vedli celou zatracenou lgbtq+ komunity o můj BOŽE ASEXUÁLOVÉ ANI NEMŮŽOU BÝT CISHET PROTOŽ NEJSOU HET ONI JSOU ACE" - megoobian[199]
 • "Jsem lesba a vidět ostatní lesby plivat na asexuály a aromantiky mě opravdu bolí. Mělibychom podporovat jeden druhého. Ne tohle. Pro všechny asexuály a aromantiky, kteří tohle čtou: Miluju vás a podporuju vás taaaaaaak moc ❤️ Jste skuteční. Vaše identita je skutečná." - lovelyandbloody[200]
 • https://livebloggingmydescentintomadness.tumblr.com/post/141963190121/train-heartnet-xiii-a-lot-of-what-i-see-in

Související články[]

Externí odkazy[]

Zdroje[]

 1. https://msuaspectrum.tumblr.com/post/166295545606/dont-talk-dirty-to-me
 2. https://discoursesurveys.tumblr.com/post/186027369920/2019-acearo-discourse-survey-1000-responses
 3. https://senpaimutual.home.blog/2017/08/11/vladtheimpalainvalhalla-vaspider/
 4. https://theasexualityblog.tumblr.com/post/148745974859/the-aphobia-masterpost
 5. 5,0 5,1 https://actuallyasexual.tumblr.com/post/148888576396/i-hate-having-to-return-to-this-but-i-have-to-i
 6. https://www.galop.org.uk/anti-asexual-hate-crime/
 7. 7,0 7,1 https://www.huffpost.com/entry/lgbt-asexual_n_3385530
 8. https://ace-cringe.tumblr.com/post/169953525084/please-explain-to-me-how-solely-being-asexual-or
 9. https://livebloggingmydescentintomadness.tumblr.com/post/148282659355/rhodanum-wetwareproblem
 10. https://actualaphobestoblock.tumblr.com/
 11. https://livebloggingmydescentintomadness.tumblr.com/post/147004251275/theasexualityblog-next-time-you-all-want-to
 12. https://www.asexuality.org/en/topic/39307-that-stupid-joke/
 13. https://twitter.com/aviatormustdie/status/1082278944274026496
 14. https://twitter.com/24KOFFlCIAL/status/1151151952849301504
 15. https://twitter.com/luvsaur/status/1001495451194023937
 16. https://www.stopitnow.org/ohc-content/what-is-age-appropriate
 17. https://twitter.com/stickyywhiskers/status/1152080175711940617
 18. https://twitter.com/BadAnimeAdvisor/status/1120605122378092545
 19. https://cs.psychologyinstructor.com/gaslighting-forma-skryteho-emocniho-zneuzivani/
 20. https://asexuality-and-aphobia.tumblr.com/post/148412275663/iamnolongermyself-discoursey-i-dislike-being
 21. https://www.galop.org.uk/anti-asexual-hate-crime/
 22. "LGBT+ ace and aro folks are valid as hell and im sorry the cishets are talking over you for their own benefit" https://twitter.com/loosecorks/status/1137410552517595143
 23. https://courteousmingler.tumblr.com/post/145491689230/ethicalfurryism-acefinndamerons-blanketgender
 24. https://asexuality-and-aphobia.tumblr.com/post/148399900043/courteousmingler-theangrybi-allyonthego
 25. https://twitter.com/aspecareawesome/status/1137041957358841862
 26. https://twitter.com/confusedophan/status/1137057390543724544
 27. https://asexuality-and-aphobia.tumblr.com/post/148404522758/certifiedacehet-jmadoc-shoebopadoo
 28. https://livebloggingmydescentintomadness.tumblr.com/post/146981804620/prokopetz-lierdumoa-prokopetz
 29. https://creative-classpect.tumblr.com/post/145632204350/rhodanum-you-know-it-will-never-not-be
 30. https://livebloggingmydescentintomadness.tumblr.com/post/145795692110/falloutfae-falloutfae-falloutfae-what
 31. https://livebloggingmydescentintomadness.tumblr.com/post/146674600645/about-sga-discourse
 32. https://livebloggingmydescentintomadness.tumblr.com/post/148290887860/courteousmingler-vaspider-uranodioning
 33. https://livebloggingmydescentintomadness.tumblr.com/post/146882902325/autismserenity-autistic-space-dragon
 34. https://lymeandcoconut.tumblr.com/post/147724938727/whoneedssexed-terf-callout-terf-callout
 35. https://livebloggingmydescentintomadness.tumblr.com/post/148282549590/courteousmingler-courteousmingler-yknow-i
 36. "To ever[y] ace who thinks exclusionists are just on the internet. Remember, rationally we’re not immobile, we got to pride (meant to be go to pride), we see you. I can't say for all exclusionists[,] but I'm aiming to steal as much merch as I can this year. And not just from vendors. Watch your bags ;)” - https://trans-wooloo.tumblr.com/post/185462285631/im-not-kidding-about-lovely-leabean-advocating-for
 37. https://feralprancinghomosexual.tumblr.com/post/21493494463/the-trevor-project-adds-asexuality-to-its-training
 38. "I won't donate to the Trevor project anymore and i've let them know why. Their decision to take severely limited resources from actual lgbt people and use them for "ace" counselling, despite the history of how homophobic most ace people and organisations are. They can get their funding from "aces" cos this dirty allogay homogay is done with them. I hope you all can replace the $3000 I gave them last year." - https://acephobia-is-real.tumblr.com/post/146130347174/i-wont-donate-to-the-trevor-project-anymore-and
 39. https://courteousmingler.tumblr.com/post/146366286835/to-add-to-the-whole-aces-taking-resources-bs
 40. https://twitter.com/spacequeensoph/status/1133957858771386368
 41. https://twitter.com/spacequeensoph/status/1133956446796648449
 42. https://twitter.com/TWkLGBTQ/status/1153032497011277829
 43. https://showmesomeoneinnocent.tumblr.com/post/180911480527/idk-can-we-stoptreating-ace-discourse-like-its
 44. https://twitter.com/QueenoftheHens/status/1041302372574748674
 45. https://queeraro.tumblr.com/post/145765250584/dlscourse-amerthysts-you-know-whats-so/amp
 46. https://livebloggingmydescentintomadness.tumblr.com/post/148286367550/im-ace-and-when-i-listen-to-my-bipantrans
 47. https://livebloggingmydescentintomadness.tumblr.com/post/148281480810/talysalankil-the-thing-that-amuses-me-about-sga
 48. Faderman, Lillian (1991). Odd Girls and Twilight Lovers: A History of Lesbian Life in Twentieth Century America, Penguin Books. ISBN 0-14-017122-3, p. 210–211.
 49. https://livebloggingmydescentintomadness.tumblr.com/post/141732459625/o-no-ur-totally-right-asexuals-are-a-recent
 50. https://books.google.cz/books?hl=cs&id=c-EaAAAAYAAJ&dq=Women%E2%80%99s+Suffrage
 51. https://www.ccs.neu.edu/home/shivers/rants/scum.html
 52. https://books.google.cz/books?redir_esc=y&hl=cs&id=1ghoAAAAIAAJ&focus=searchwithinvolume&q=asexual
 53. https://books.google.cz/books?hl=cs&id=88SFAAAAIAAJ&dq=%22sixteen+percent+of+the+male+homosexuals+and+%22
 54. 54,0 54,1 54,2 "Why Do Lesbians Hate Bisexuals?". lesbilicious.co.uk. April 11, 2008. Retrieved March 26, 2011. Online: http://www.lesbilicious.co.uk/community/why-do-lesbians-hate-bisexuals/comment-page-7/
 55. https://books.google.cz/books?hl=cs&id=f8SFAAAAIAAJ&dq=%22Asexual+homosexual+men+had+the+highest+incidence+of+suicidal+thoughts.%22
 56. https://books.google.cz/books?redir_esc=y&hl=cs&id=1ghoAAAAIAAJ&focus=searchwithinvolume&q=asexuals
 57. Leli, Ubaldo; Drescher, Jack (2005). Transgender Subjectivities: A Clinician's Guide. Haworth Press. ISBN 978-0-7890-2576-0.
 58. Alexander, Jonathan; Yescavage, Karen (2004). Bisexuality and Transgenderism: InterSEXions of The Others. Haworth Press. ISBN 978-1-56023-287-2.
 59. Managing Heterosexism and Biphobia: A Revealing Black Bisexual Male Perspective. ProQuest. 2008-01-01. ISBN 9780549622482.
 60. 60,0 60,1 Leli, Ubaldo; Drescher, Jack (2005). Transgender Subjectivities: A Clinician's Guide. Haworth Press. ISBN 978-0-7890-2576-0.
 61. Michael Musto, April 7, 2009. Ever Meet a Real Bisexual? Archived April 13, 2010, at the Wayback Machine, The Village Voice. Online: https://www.villagevoice.com/2009/04/07/ever-meet-a-real-bisexual/
 62. 62,0 62,1 Fritz Klein, Karen Yescavage, Jonathan Alexander (2012) "Bisexuality and Transgenderism: InterSEXions of the Others"
 63. 63,0 63,1 Abbie E. Goldberg (2016) "The SAGE Encyclopedia of LGBTQ Studies"
 64. 64,0 64,1 Geen, Jessica (October 28, 2009). "Bisexual workers 'excluded by lesbian and gay colleagues'". Retrieved March 26, 2011. Online: https://www.pinknews.co.uk/2009/10/28/bisexual-workers-excluded-by-lesbian-and-gay-colleagues/
 65. 65,0 65,1 65,2 Yoshino, Kenji (January 2000). "The Epistemic Contract of Bisexual Erasure" (PDF). Stanford Law Review. Stanford Law School. 52 (2): 353–461. doi:10.2307/1229482. JSTOR 1229482. Online: http://www.kenjiyoshino.com/articles/epistemiccontract.pdf
 66. "It's Just A Phase" Is Just A Phrase, The Bisexual Index. Online: http://www.bisexualindex.org.uk/index.php/Main/ItsJustAPhase
 67. 67,0 67,1 Fahs, Breanne (2009-11-13). "Compulsory Bisexuality?: The Challenges of Modern Sexual Fluidity". Journal of Bisexuality9 (3–4): 431–449. doi:10.1080/15299710903316661. ISSN 1529-9716.
 68. 68,0 68,1 Dworkin, SH (2001). "Treating the bisexual client". Journal of Clinical Psychology. 57 (5): 671–80. doi:10.1002/jclp.1036. PMID 11304706
 69. 69,0 69,1 69,2 https://www.lui.cz/lajfstajl/item/3721-bisexualita-neexistuje-a-kdyz-ano-tak-jen-u-zen-10-predsudku-se-kterymi-se-setkavaji-muzi-kteri-jsou-jak-na-muze-tak-na-zeny
 70. "Do Bisexual Men Really Exist?". Retrieved 2017-02-12. Online: https://www.cbsnews.com/news/do-bisexual-men-really-exist/
 71. Ka'ahumanu, Lani; Yaeger, Rob. "Biphobia". LGBT Resource Center UC San Diego. UC San Diego. Archived from the original on September 20, 2016. Retrieved September 22, 2016. Online: https://web.archive.org/web/20160920010304/http://lgbt.ucsd.edu/education/biphobia.html
 72. https://www.telegraph.co.uk/women/sex/the-rise-of-bisexual-britain-has-exposed-the-gay-communitys-dirt/
 73. https://www.psychologytoday.com/us/blog/all-about-sex/201603/the-continuing-controversy-over-bisexuality
 74. https://www.reddit.com/r/GenderCynical/comments/6x8l9k/i_have_yet_to_see_an_experience_of_biphobia_that/
 75. https://www.reddit.com/r/bibros/comments/4ht28j/gay_people_who_believe_biphobia_is_not_real/
 76. https://biphobia-isnt-real.tumblr.com/
 77. 77,0 77,1 Social Work Practice with Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender People, Gerald P. Mallon—2017
 78. https://www.bustle.com/articles/182670-why-wont-some-people-date-bisexuals-a-new-study-confirms-that-biphobia-is-still-alive
 79. Hutchins, Loraine (2005). "Sexual Prejudice: The erasure of bisexuals in academia and the media". American Sexuality3 (4). National Sexuality Resource Center. Archived from the original on 2007-12-16. Online: https://web.archive.org/web/20071216065035/http://nsrc.sfsu.edu/MagArticle.cfm?Article=475&PageID=0
 80. Hutchins, Loraine. "Sexual Prejudice—The erasure of bisexuals in academia and the media". American Sexuality Magazine. San Francisco, CA 94103, United States: National Sexuality Resource Center, San Francisco State University. Archived from the original on 2007-12-16. Retrieved 2007-07-19. Online: http://nsrc.sfsu.edu/MagArticle.cfm?Article=475&PageID=0
 81. Roffee, James A.; Waling, Andrea (2016-10-10). "Rethinking microaggressions and anti-social behaviour against LGBTIQ+ youth". Safer Communities. 15 (4): 190–201. doi:10.1108/SC-02-2016-0004.
 82. https://asexuality-and-aphobia.tumblr.com/post/148404522758/certifiedacehet-jmadoc-shoebopadoo
 83. https://bustysaintclair.tumblr.com/post/142404729061/18-years-ago-when-i-was-coming-out-yall-made-the
 84. Bi Men: Coming Out Every Which Way, Ron Jackson Suresha, Pete Chvany - 2013
 85. https://livebloggingmydescentintomadness.tumblr.com/post/145795692110/falloutfae-falloutfae-falloutfae-what
 86. 86,0 86,1 https://autismserenity.tumblr.com/post/141845758876/wetwareproblem-autismserenity-tantomiles
 87. https://vaspider.tumblr.com/post/141811993806/autismserenity-autismserenity-solitarelee
 88. https://autismserenity.tumblr.com/post/132022820421/cease-and-de-cis-atomicbubblegum
 89. https://livebloggingmydescentintomadness.tumblr.com/post/148281318055/crysta1-queer-the-bi-and-m-spec-in-general
 90. https://livebloggingmydescentintomadness.tumblr.com/post/146981804620/prokopetz-lierdumoa-prokopetz
 91. https://twitter.com/confusedophan/status/1137057390543724544
 92. https://twitter.com/acebellblake/status/1137064233148063746
 93. https://asexuality-and-aphobia.tumblr.com/post/148399900043/courteousmingler-theangrybi-allyonthego
 94. https://creative-classpect.tumblr.com/post/145632204350/rhodanum-you-know-it-will-never-not-be
 95. https://asexuality-and-aphobia.tumblr.com/post/148412972593/hey-referring-to-your-rant-i-think-the-original
 96. https://livebloggingmydescentintomadness.tumblr.com/post/142978594750/thoughts-while-driving-home-from-work
 97. Bisexuality and the Challenge to Lesbian Politics, by Paula Rust, in 1995. Online: https://books.google.cz/books?id=RhWntJf7EpIC&pg=PA207&dq=%22many+bisexual+respondents+described+bisexuality+as%22#v=onepage&q=%22many%20bisexual%20respondents%20described%20bisexuality%20as%22&f=false
 98. https://www.instagram.com/p/BH-RumBAKFd
 99. https://equalityarchive.com/history/transgender-women-of-color-at-stonewall/
 100. https://www.washingtonpost.com/history/2019/06/12/transgender-women-heart-stonewall-riots-are-getting-statue-new-york/
 101. 101,0 101,1 Meyerowitz, Joanne (2002). How Sex Changed: A History of Transsexuality in the United States. Harvard University Press ISBN 9780674009257 str. 64-65
 102. 102,0 102,1 102,2 http://bilerico.lgbtqnation.com/2009/12/transphobia_in_the_gay_community.php
 103. Weiss, Jillian Todd. "GL vs. BT: The Archaeology of Biphobia and Transphobia Within the U.S. Gay and Lesbian Community". Archived from the original on 2016-03-29. Retrieved 7 July 2006.[better source needed] quoting Kay Brown of Transhistory.net [defunct since 2009]. Online: https://web.archive.org/web/20160329150447/http://phobos.ramapo.edu/~jweiss/glvsbt.htm
 104. 1973: West Coast TERFs". The Terfs. October 12, 2013.; provides context on the accusations. Online: http://theterfs.com/2013/10/12/1973-west-coast-terfs/
 105. https://www.telegraph.co.uk/family/life/transwomen-female-only-toilets-however-frightened-women-us-much/
 106. https://www.telegraph.co.uk/women/life/why-the-uk-should-ditch-male-and-female-toilets-for-gender-neutr/
 107. 107,0 107,1 Stryker, Susan (2008). "Transgender History". Seal Press. pp. 102–104.
 108. Robin Morgan, “Keynote Address” Lesbian Tide. May/Jun73, Vol. 2 Issue 10/11, p30-34 (quote p 32); additional coverage in Pichulina Hampi, Advocate, May 9, 1973, issue 11, p. 4
 109. 109,0 109,1 https://livebloggingmydescentintomadness.tumblr.com/post/146882902325/autismserenity-autistic-space-dragon
 110. https://www.reddit.com/r/changemyview/comments/chtodh/cmv_transphobia_doesnt_exist_what_trans_people/
 111. https://twitter.com/LordTullus_9/status/1153000687267188736
 112. 112,0 112,1 112,2 https://www.pinknews.co.uk/2017/04/16/what-is-a-terf-and-why-should-you-be-worried/
 113. http://news.trust.org/item/20190412100802-6md1q
 114. 114,0 114,1 https://www.scotsman.com/news/people/insight-how-splits-are-emerging-in-lgbt-movement-over-gender-issues-1-4964446
 115. http://theterfs.com/2014/09/02/the-michigan-womyns-music-festival-the-historic-radfem-vs-terf-vs-trans-fight/
 116. 116,0 116,1 Clendinen, Dudley; Nagourney, Adam (2013). "Out For Good: The Struggle to Build a Gay Rights Movement in America". Simon and Schuster. pp. 164–167.
 117. 117,0 117,1 Williams, Cristan (2014). "That time TERFs beat RadFems for protecting a trans woman from their assault". The Transadvocate. Online: https://www.transadvocate.com/that-time-terfs-beat-radfems-for-protecting-a-trans-woman-from-assault_n_14382.htm
 118. https://lymeandcoconut.tumblr.com/post/147724938727/whoneedssexed-terf-callout-terf-callout
 119. 119,0 119,1 https://www.nytimes.com/2019/02/07/opinion/terf-trans-women-britain.html
 120. https://www.huffpost.com/entry/two-women-disrupt-meeting-to-harass-trans-woman-in-appalling-video_n_5c52fe89e4b04f8645c84ee0
 121. Raymond, J. (1994). "The Transsexual Empire" (2nd ed.). Teachers College Press.
 122. Rafkin, Louise (June 22, 2003) Straddling Sexes: Young lesbians transitioning into men are shaking the foundation of the lesbian-feminist world. San Francisco Chronicle. Online: https://www.sfgate.com/magazine/article/Straddling-Sexes-Young-lesbians-transitioning-2607642.php
 123. Bender-Baird, Kyla (2011). Transgender Employment Experiences: Gendered Perceptions and the Law. SUNY Press. pp. 5–24. ISBN .
 124. DeCecco, John (2012). Looking Queer: Body Image and Identity in Lesbian, Bisexual, Gay, and Transgender Communities (Haworth Gay & Lesbian Studies). New Jersey: Routledge. ISBN 978-0789004635.
 125. Fae, Jane (19 May 2015). "Changing your name should be a joyous moment, but for many it's a nightmare". Comment is Free. Retrieved 8 July 2015. Online: https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/may/19/changing-your-name-nightmare-trans
 126. Harrison, Kelby (2013). Sexual Deceit: The Ethics of Passing. Lexington Books. p. 12. ISBN 978-0739177051.
 127. Eisner, Shiri (2 July 2013). Bi: Notes for a Bisexual Revolution. Seal Press. p. 27. ISBN 978-1580054751. Retrieved 28 December 2014.
 128. http://news.trust.org/item/20190412100802-6md1q
 129. https://en.wikipedia.org/wiki/Michigan_Womyn%27s_Music_Festival
 130. https://www.transadvocate.com/that-time-terfs-beat-radfems-for-protecting-a-trans-woman-from-assault_n_14382.htm
 131. Miller, Edie (2018-11-05). "Why Is British Media So Transphobic?". The Outline. Online: https://theoutline.com/post/6536/british-feminists-media-transphobic?zd=1&zi=lqt2eibl
 132. Dalbey, Alex (2018-08-12). "TERF wars: Why trans-exclusionary radical feminists have no place in feminism". The Daily Dot. Online: https://www.dailydot.com/irl/terf-meaning/
 133. Vera, Elena Rose; Greenesmith, Heron (2019-04-02). "How Conservatives Are Using 'Feminism' to Fight Against LGBTQ Equality: A calculated alliance based on transphobia is fueling the fight against the Equality Act". The Advocate. Obline: https://www.advocate.com/commentary/2019/4/02/how-conservatives-are-using-feminism-fight-against-lgbtq-equality
 134. Holden, Dominic (2019-04-02). "Republicans Are Trying To Kill An LGBT Bill In Congress By Arguing It Hurts Women". BuzzFeed News. Online: https://www.buzzfeednews.com/article/dominicholden/republicans-equality-act-lgbt-womens-rights
 135. https://www.independent.co.uk/voices/lesbians-trans-women-gender-issues-erasure-lgbt-rights-a9005151.html
 136. S. 176 - https://books.google.cz/books?id=atfTHGjjVeIC&pg=PA304&dq=#v=snippet&q=16%25%20%22asexual%22%20&f=false
 137. https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/Sexual-Orientation-in-NTDS-March-2016.pdf
 138. https://livebloggingmydescentintomadness.tumblr.com/post/148290887860/courteousmingler-vaspider-uranodioning
 139. https://livebloggingmydescentintomadness.tumblr.com/post/148282549590/courteousmingler-courteousmingler-yknow-i
 140. https://courteousmingler.tumblr.com/post/143574071425/why-are-twerfs-and-acephobes-so-fundamentally
 141. Bisexuality and the Challenge to Lesbian Politics, by Paula Rust, in 1995. Online: https://books.google.cz/books?id=RhWntJf7EpIC&pg=PA207&dq=%22gender%20blind%20form%22&f=false#v=onepage&q=%22gender%20blind%20form%22&f=false
 142. https://medium.com/@sashaperigo/bisexual-and-pansexual-and-polysexual-oh-my-cb553a0a237e  
 143. https://twitter.com/keithyroo/status/1125002263540355072
 144. https://twitter.com/IidaSpeaks/status/1135326708263936000
 145. 145,0 145,1 https://www.hercampus.com/lifestyle/5-myths-about-pansexuality-you-shouldnt-believe
 146. https://twitter.com/GazChloe/status/1097222061443944450
 147. https://twitter.com/SonaNylExile/status/1034255547451756544
 148. https://twitter.com/anointed0fgod/status/1078113591977377792
 149. https://twitter.com/ChuckJH6/status/831694096674803712
 150. https://twitter.com/ArmaniSani313/status/1153843123539156993
 151. https://books.google.cz/books?hl=cs&id=EMkzl-b1rFYC&dq="and+inanimate+objects%2C+or+even+concepts%2C+sexually+exciting"
 152. https://twitter.com/annizsw/status/1135140394222706688
 153. https://twitter.com/bbgiskd/status/1153343501800787968
 154. https://twitter.com/b4ittoman/status/1155249987921383424
 155. https://twitter.com/stillgray/status/1154005460539674626
 156. 156,0 156,1 156,2 https://www.thisisbiscuit.co.uk/eight-myths-about-pansexuality-debunked/
 157. https://twitter.com/beaniswhoiis/status/985739133409570816
 158. https://twitter.com/70skiszkas/status/1142917850841178117
 159. https://twitter.com/yeomachinmoo/status/1123319903686135808
 160. https://twitter.com/sywlgpau/status/1123221472040951808
 161. https://twitter.com/remakemistake/status/1155708300538908672
 162. https://asexualcensus.files.wordpress.com/2018/11/2016_ace_community_survey_report.pdf
 163. https://twitter.com/sapphicatra/status/1106955634837258241
 164. https://twitter.com/paladiknights/status/986007200270290944
 165. https://twitter.com/nart4eva/status/1141439577409769473
 166. https://twitter.com/kalinakr1064/status/1126020061095972866
 167. https://www.queergeography.cz/queer/
 168. "We are here, we are queer! Get used to it!"
 169. "Not gay as in happy, queer as in fuck you."
 170. Archivovaná kopie. www.australianhumanitiesreview.org [online]. [cit. 2013-02-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-11-24: https://web.archive.org/web/20121124181207/http://www.australianhumanitiesreview.org/archive/Issue-Dec-1996/jagose.html
 171. https://livebloggingmydescentintomadness.tumblr.com/post/148281335390/rhodanum-the-more-i-think-about-it-the-more-i
 172. "To ever[y] ace who thinks exclusionists are just on the internet. Remember, rationally we’re not immobile, we got to pride (meant to be go to pride), we see you. I can't say for all exclusionists[,] but I'm aiming to steal as much merch as I can this year. And not just from vendors. Watch your bags ;)” https://trans-wooloo.tumblr.com/post/185462285631/im-not-kidding-about-lovely-leabean-advocating-for
 173. “[The asexual community] didn’t need to march for that right. Just stay home and do nothing,” he said, adding that he found the whole thing “hilarious." - https://www.huffingtonpost.co.uk/2013/06/21/lgbt-asexual_n_3385530.html
 174. "cisgender heterosexual asexuals are NOT. LGBT. you are not oppressed. you will never be oppressed. why do you want this to bad? you have your own minor problems which no one says you don’t. but don’t act like your problems are bigger than ours. make your own community" https://twitter.com/diinahslance/status/1140465636776325120
 175. "I was getting a lot of push-back from the LGBT community. I was told that asexuals can't exist, that asexuals should stop trying to pretend that we're special. Some people in the LGBT community even told me that asexuals are trying to 'co-opt the movement.'" - https://www.huffingtonpost.com.au/2013/06/20/asexual-discrimination_n_3380551.html
 176. "why are the loudest asexuals the ones giving all the other asexuals such a bad rep like...just sit down and be quiet you guys...nobody's gonna kill you for being ace, so stop acting like it." - https://twitter.com/epikbecky/status/974426974306279425
 177. "I'm SO tired basically all of my ace friends agree cishet aros/aces aren't lgbt I'm going to shit and piss" https://twitter.com/pukesimulator/status/1137663665589694464
 178. "Cishet stands for cisgender and heterosexual/heteroromantic you dumb fucks, so yes aces can be straight." https://twitter.com/Investigays/status/1137643244433448961
 179. "some of my friends have a group chat dedicated to being acephobic, so i asked one of them about it and they said it's just an inside joke. yet they all act really acephobic except for one of them. im unsure if i'm ace and i've questioned if i am many times, so this all just peeves me" https://www.instagram.com/p/Bym6GpcJblY/
 180. "I won't donate to the Trevor project anymore and i've let them know why. Their decision to take severely limited resources from actual lgbt people and use them for "ace" counselling, despite the history of how homophobic most ace people and organisations are. They can get their funding from "aces" cos this dirty allogay homogay is done with them. I hope you all can replace the $3000 I gave them last year." - https://acephobia-is-real.tumblr.com/post/146130347174/i-wont-donate-to-the-trevor-project-anymore-and
 181. "ASEXUAL/ASEXUALITY “Asexuality” is a relatively recent term used by those who, for some period in their lives, do not experience sexual desire. Some individuals adopt this as a sexual orientation—similar to heterosexuality, bisexuality, or homosexuality—but for many others, asexuality is a temporary feeling." https://books.google.cz/books?hl=cs&id=ObluDwAAQBAJ&q=asexual#v=snippet&q=asexual&f=false
 182. "I won't stand for oppression olympics. I'm not taking my support away from asexuals by any means, and I'm all for asexual inclusion—but you aces aren't lacking any rights, and no one's gonna kill you for being ace. You are welcome in the community, but know your place." - https://twitter.com/the_sour_hour/status/1137069398085185536
 183. "That Fall, I took a Queer Theory Literature class to learn more about queer identities and LGBTQ history. Unfortunately, my professor and other students didn't see asexuality as queer. I asked about asexuality but was dismissed." - https://twitter.com/shecyclopedia/status/1141909060024975360
 184. "If you’re asexual, don’t come to pride as an asexual. We don’t want you there. If you are going to come, we’ll put you in danger the same way you do us. [...] I saw one lady with these cute little like, pride flag enamel pins all mixed into a dish.I was digging around for a lesbian one and I found asexual ones (there was lesbian ones still tho that’s good lol) so I pretend to be fishing for something specific, setting some other ones on the table like I’m thinking about buying them. Every time I’m in the clear I slip another ace pin into my bag. Idk if I got them all but worse case I left like. 2 or 3 lmao." https://queermista.tumblr.com/post/185396869920
 185. https://www.instagram.com/p/Bym6GpcJblY/
 186. "I have been horribly ashamed of our community for the last year or so. As a trans person, the ace exclusion and everything going on in the community has been a horrid thing to witness." https://www.instagram.com/p/Bym6GpcJblY/
 187. "Acephobes in the LGBT community are the reason it took me 6 years to accept my asexuality." https://www.instagram.com/p/Bym6GpcJblY/
 188. "I’ve known I was queer since I was 10 and ace since 11 and it’s shit like this that still makes me question myself lol honestly hate it." https://www.instagram.com/p/BylhaBRJpfB/
 189. "I watched irl queer groups disintegrate bc a few ppl who got into leadership positions used that to make the space hostile towards ace ppl (among others as well), saw friends go from being loud and proud aces n aros to actively avoiding any mention of it and letting ppl assume their sexuality. I myself, having been IDing as ace for 10 years at least, have in the past couple since this whole “"discourse”“ came into being, actively and intentionally stopped telling anyone at all that I’m ace. To put that in some kind of perspective, I am incredibly out as trans and will actively out myself pretty constantly except to total strangers I will never see again. I feel safertelling ppl I’m trans than ace. Especially in queer spaces. It’s fucked me up so much I didn’t even quite grasp how much but today my therapist asked me for the first time about like romantic relationships and I physically could not say I am aro and ace. Completely incapable, utterly frozen, and I just kinda let her believe what she will. Ironically the fact that I’ve gone from being willing and ready to tell ppl I’m ace as just another facet of myself to entirely unable and unsolicited to tell anyone, is probably a thing one might want to talk w one’s therapist about. This has really fucked not just the community at large but fucked up individual ace ppl in so many ways. It’s not something “funny” or remotely harmless, it’s absolutely devastated us." https://showmesomeoneinnocent.tumblr.com/post/180911480527/idk-can-we-stoptreating-ace-discourse-like-its
 190. "As a teenager on Tumblr, I remember looking up asexuality threads and seeing so many angry posts from other LGBTQ about their feelings about asexuals being queer. They ignored that aces weren't straight.I seen post mocking the validity of asexuality. I came to the conclusion that asexuality was not real. I thought that people were right and I just haven't met a guy that I was interested in. [...] I took lesbian quizzes online. Tried to see if I was attracted to any of the girls I seen in real life. It confirmed I wasn't attracted to girls. So what was I? I was confused and just decided to consider myself hetero since I could picture myself married to a man. That didn't feel right. Asexuality felt right to me. It made sense. I knew I would marry a guy so that didn't conflict my religious beliefs. [...] I felt like I had no right to be a part of the LGBTQ community. I wasn't allowed in." - https://twitter.com/shecyclopedia/status/1141909041238687747
 191. https://www.reddit.com/r/asexuality/comments/6j5vc4/i_was_so_excited_to_see_the_ace_flag_flying_at/
 192. https://msuaspectrum.tumblr.com/post/166295545606/dont-talk-dirty-to-me & https://www.instagram.com/p/BywHOLPpTRj/
 193. "Queer= outside the norm; Ace=experiencing sexuality differently than the norm ergo Ace ppl =queer ppl. Cishet aces being excluded for not being oppressed enough is fucking stupid. Do we a) want to create safe spaces for those who don't identify with heteronormative life style? Or b) have a competition about who is the most oppressed?" https://twitter.com/PennyWillsee/status/1137714668976390145
 194. "As a lesbian person myself, im truly disappointed in our community..YOU ARE ACCEPTED Thats why we have “LGBTQ+” FOR A REASON ❤️❤️❤️ Ace, genderfluid, pansexual people etc are valid" https://www.instagram.com/p/Bym6GpcJblY/
 195. "idk how to tell y’all this but like. Queer ace ppl exist and can see when u make fun of cishet aces for being ace and I wouldn’t rlly know since I’m not ace but I’m sure it’s not a good feeling to see ur community attack part of ur identity" https://twitter.com/kirbykinnie/status/1140095491889344517
 196. https://www.instagram.com/p/Bym6GpcJblY/
 197. "it’s btw not a coincidence that we bi+ & nonbinary people are often the strongest supporters of people on the ace & aro spectrum. you think I can’t tell that what aspec people face is just rehashed biphobia? that we n.b people haven’t heard the “basically cishet” over and over?" https://twitter.com/confusedophan/status/1137057390543724544
 198. "I just wanna say that I’m sorry that you don’t feel included in your own community and we seriously need to do better for the bi,nb & ace communities, all of y’all are valid as fuck, have a fab pride" https://twitter.com/Shirley_Cookson/status/1139953930488754181
 199. "stop gatekeeping like u run the whole fuckin lgbtq+ community oh my GOD ACES CANT EVEN BE CISHET BECAUSE THEYRE NOT HET THEYRE ACE" https://twitter.com/megoobian/status/1140526589869867009
 200. "I am a lesbian and seeing other lesbians shitting on aces and aria really hurts me. We are supposed to support each other. Not this. For all aces and aros reading this: I love and support you so so so much ❤️ You are valid. Your identity is valid." https://www.instagram.com/p/BylhaBRJpfB/
Advertisement