FANDOM


Acepedie je internetová encyklopedie věnovaná sexualitě, tvořená především se zacílením na a pro asexuální komunitu. Zahrnuje však mnohá další témata z oblasti sexuality a práv minoritních orientací.

Vznik byl inspirován anglickou encyklopedií AVEN a nedostatnem informací v českém jazyce.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.