FANDOM


Černý prsten nošený na prostředníku pravé ruky je společným symbolem asexuální komunity.

Černý prsten

Jeho původ lze vysledovat do roku 2005, kdy se na tomto symbolu shodli asexuálové na AVEN fóru. Původní návrh prstenu jako symbolu přišel od uživatele Adrian a důvod zněl takto:

"Pravý prostředník znamená momentálně svobodný, pravý prsteník znamená momentálně zadaný a jelikož levý prsteník znamená zadaný/provdaný v trvalém smyslu, následující logický závěr by měl být, že levý prostředník znamená trvale svobodný."[1]

Původně se tedy uvažovalo o nošení na levé ruce. Jelikož však asexuálové nejsou nutně trvale svobodní (leckteří touží po společnících nebo partnerech), nakonec se ustálilo nošení na prostředním prstu pravé ruky.

Faktem je, že tato symbolika zvoleného prstu není přímo provázána s prstenem jako symbolem asexuality. I zadaní nebo provdaní asexuálové mohou černý prsten na pravém prostřeníku nosit.

Důvodů k nošení černého prstenu existuje několik a záleží na každém asexuálovi, s kterým z nich se ztotožňuje. Je to především nošení jako výraz sebeidentifikace/sebevyjádření, dále vyjádření asexuální hrdosti, prostředek k identifikaci jiných asexuálů anebo k šíření povědomí o asexualitě.

Podoba prstenu Editovat

Jediným pravidlem je, aby se jenalo o černý kroužek.

Podoba prstenu vychází ze dvou základních principů. Kruh (⚪) se při značení pohlaví a/nebo sexuality využívá pro vyjádření asexuality a nepohlavnosti. Černá barva je tradičně vnímána jako barva asexuality (viz také např. AVEN trojúhelník či Vlajka asexuálů). Čistý černý kroužek je nejobvyklejší, ale pokud někdo touží po originalitě nebo se mu nedaří takový prsten sehnat, je možné nosit jiné prsteny – doplněné malými kamínky, ornamenty atp.

Prsteny z hematitu

Několik hematitových prstenů, foto od marmalade-cats.

Na materiálu prstenu nezáleží. Především v době zavádění prstenu jako symbolu byl však populární kroužek z hematitu / magnetitu  – tmavě stříbrného až černého kamene. Tyto prsteny byly totiž snadno a levně k dostání. Jejich nevýhodou však je relativní křehkost materiálu a také ne úplně černá barva.

Dalším doporučeným kamenem je černý onyx. Vhodný je především pro svou symboliku či tradičně připisovanými vlastnostmi. Dal by se nazvat "asexuálním kamenem", jelikož prý působí na snižování sexuální touhy. Často se z něj vyrábějí tzv. prsteny čistoty.[2] Zájemci by měli být varováni, že v onyxu údajně sídlí démon.

Může se však jednat i o prsten z jiného kamene (dále např. obsidián) nebo o jakýkoliv kovový kroužek (wolfram, titan, chirurgická ocel...) atd. Ani jeho šířka není pevně určena.

Jiné komunity Editovat

Přes relativně volná pravidla podoby prstenu existuje několik věcí, jimž by se měl asexuál vyhnout, nechce-li se omylem přihlásit k jiné komunitě. Pomineme-li fakt, že by se jednalo o porušení části smluvené symboliky, zároveň dochází ke změně významu prstenu.

1) Nenoste prsten na jiném prstu než prostředníku

  • Zejména pokud se jedná o pravou ruku, je důležité dodržet umístění na prostředním prstu. Nošení černého prstenu na ostatních prstech je od roku 2013[3] znakem komunity swingerů. Swingeři, kteří se snaží rozšiřovat povědomí v rámci své komunity, nezapomínají zmínit, že prostřední prst patří asexuálům![4][5]

2) Nenoste prsten v podobě stříbrného kroužku s černým kamenem

  • V padesátých letech dvacátém století se prsteny s černými kameny staly tajným rozpoznávacím znamením v rámci lesbické komunity.[6] Popřípadě může být i symbolickým vyjádření jejich partnerského vztahu, který dříve nebylo možné stvrdit zákonným sňatkem.[7]

Externí odkazy Editovat

Původní vlákno na AVEN fóru, kde byl symbol dohodnut.

Článek na AVENwiki.

Zdroje Editovat

  1. Black rings and other ways to show asexual pride. In: The Asexual Visibility and Education Network [online]. 2005 [cit. 2016-01-25]. Dostupné z: http://www.asexuality.org/en/topic/76607-black-rings-and-other-ways-to-show-asexual-pride/?p=213171
  2. SCOTT, Laura. What Is the Meaning of a Black Ring? In: EHow [online]. [cit. 2016-01-25]. Dostupné z: http://www.ehow.com/about_6748891_meaning-black-ring_.html
  3. SWAPFU. A black ring on the right hand as a symbol for swingers. In: Swingers Date Club [online]. 2013 [cit. 2016-01-25]. Dostupné z: http://www.sdc.com/swingers-blogs/english/2013/02/A-black-ring-on-the-right-hand-as-a-symbol-for-swingers-45206.html
  4. Q: Why can’t I wear it on my middle finger? In: The Black Ring For The Lifestyle [online]. 2014 [cit. 2016-01-25]. Dostupné z: http://www.lifestylerings.com/faqs.html
  5. Q: Does it matter what finger I wear my black ring? In: ReadySetGoSwinging.com [online]. [cit. 2016-01-25]. Dostupné z: http://readysetgoswinging.com/black-ring-right-hand
  6. Black rings and other ways to show asexual pride. In: The Asexual Visibility and Education Network [online]. 2005 [cit. 2016-01-25]. Dostupné z: http://www.asexuality.org/en/topic/76607-black-rings-and-other-ways-to-show-asexual-pride/page-2#entry214451
  7. Is there a ring thing? In: Lesbotronic [online]. [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: https://www.lesbotronic.com/board/index.php?/topic/11282-is-there-a-ring-thing/page__view__findpost__p__7664
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.